• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bình nóng lạnh » Bình nóng lạnh PICENZA

Bình nóng lạnh PICENZA

Bình nước nóng lạnh Picenza V15EW

Bình nước nóng lạnh Picenza V15EW

360 x 355 x 300mm

2.340.000 VND2.250.000 VND

-3%
Bình nước nóng S30LUX

Bình nước nóng S30LUX

450 x450 x 380mm

2.950.000 VND

Bình nước nóng S20LUX

Bình nước nóng S20LUX

360 x360 x 350mm

2.660.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza S15LUX

Bình nước nóng lạnh Picenza S15LUX

360 x360 x 300mm

2.340.000 VND

Bình nước nóng Picenza N30LUX

Bình nước nóng Picenza N30LUX

620 x 335 x 340mm

3.130.000 VND

Bình nước nóng Picenza N20LUX

Bình nước nóng Picenza N20LUX

550 x 280 x 300mm

2.920.000 VND

Bình nước nóng Picenza N15LUX

Bình nước nóng Picenza N15LUX

500 x 280 x 300mm

2.700.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V20EW

Bình nước nóng lạnh Picenza V20EW

360 x 355 x 340mm

2.660.000 VND2.350.000 VND

-11%
Bình nước nóng lạnh Picenza V30EW

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EW

445 x 440 x 380mm

2.950.000 VND2.500.000 VND

-15%
Bình nước nóng lạnh Picenza N30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza N30ET

550 x 280 x 300mm

3.130.000 VND2.600.000 VND

-16%
Bình nước nóng lạnh Picenza N20ET

Bình nước nóng lạnh Picenza N20ET

550 x 280 x 300mm

2.920.000 VND2.350.000 VND

-19%
Bình nước nóng lạnh Picenza N15ET

Bình nước nóng lạnh Picenza N15ET

500 x 280 x 300mm

2.700.000 VND2.250.000 VND

-16%
Bình nước nóng lạnh Picenza S10E

Bình nước nóng lạnh Picenza S10E

2.050.000 VND1.850.000 VND

-9%
Bình nước nóng lạnh Picenza V15ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V15ET

15 lít - 2500W

2.700.000 VND1.950.000 VND

-27%
Bình nước nóng lạnh Picenza V20ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V20ET

20 lít - 2500W

2.660.000 VND2.050.000 VND

-22%
Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

30 lít - 2500W

2.950.000 VND2.350.000 VND

-20%
Bình nước nóng lạnh Picenza V15EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V15EI

15 lít - 2500W

2.600.000 VND2.050.000 VND

-21%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566