Bình nóng lạnh PICENZA

19%Bình nước nóng lạnh Picenza S10E

Bình nước nóng lạnh Picenza S10E

2.180.000 VND

1.750.000 VND

20%V15ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V15ET

15 lít - 2500W

2.450.000 VND

1.950.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh Picenza V20ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V20ET

20 lít - 2500W

2.750.000 VND

2.150.000 VND

22%Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

30 lít - 2500W

3.020.000 VND

2.350.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh Picenza V15EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V15EI

15 lít - 2500W

2.600.000 VND

2.050.000 VND

22%Bình nước nóng lạnh Picenza V20EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V20EI

20 lít - 2500W

2.890.000 VND

2.250.000 VND

23%Bình nước nóng lạnh Picenza V30EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EI

30 lít - 2500W

3.210.000 VND

2.460.000 VND

22%Bình nước nóng ngang Picenza N15EU

Bình nước nóng ngang Picenza N15EU

15 lít - 1500W, 2500W

2.960.000 VND

2.300.000 VND

22%Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

20 lít - 1500W, 2500W

3.090.000 VND

2.400.000 VND

22%Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

30 lít - 1500W, 2500W

3.360.000 VND

2.600.000 VND

21%Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N15EW

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N15EW

15 lít - 1500W, 2500W

2.790.000 VND

2.180.000 VND

22%Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N20EW

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N20EW

20 lít - 1500W, 2500W

2.990.000 VND

2.310.000 VND

23%Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

1500W, 2500W

3.190.000 VND

2.450.000 VND

21%

Bình nóng lạnh Picenza S40E Titanium (Titanium chống giật)

Bình nóng lạnh Picenza S40E Titanium

3.880.000 VND

3.050.000 VND

25%Bình nóng lạnh Picenza S10.E Titanium (Titanium, Rơle kép, Chống giật)

Bình nóng lạnh Picenza S10.E Titanium (Titanium, Rơle kép, Chống giật)

2.180.000 VND

1.630.000 VND