• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bình nóng lạnh Picenza 30l

Bình nóng lạnh Picenza 30l

Bình nước nóng S30LUX

Bình nước nóng S30LUX

450 x450 x 380mm

2.950.000 VND

Bình nước nóng Picenza N30LUX

Bình nước nóng Picenza N30LUX

620 x 335 x 340mm

3.130.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EW

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EW

445 x 440 x 380mm

2.950.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza N30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza N30ET

550 x 280 x 300mm

3.950.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

Bình nước nóng lạnh Picenza V30ET

30 lít - 2500W

3.700.000 VND

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EI

Bình nước nóng lạnh Picenza V30EI

30 lít - 2500W

3.210.000 VND2.460.000 VND

-23%
Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

30 lít - 1500W, 2500W

4.050.000 VND

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

1500W, 2500W

2.850.000 VND2.300.000 VND

-19%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566