Bình nóng lạnh Picenza 30l

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EC

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EC

2.700.000 VND

Bình nước nóng ngang Picenza N30ES

Bình nước nóng ngang Picenza N30ES

2.950.000 VND

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

2.900.000 VND

27%Bình nóng lạnh Picenza S30.E Titanium (Titanium chống giật)

Bình nóng lạnh Picenza S30.E Titanium (Titanium chống giật)

Bình nóng lạnh Picenza S30.E

2.700.000 VND

1.970.000 VND

28%Bình nóng lạnh Picenza S30 Titanium (Titanium Rơle kép)

Bình nóng lạnh Picenza S30 Titanium (Titanium Rơle kép)

Bình nóng lạnh Picenza S30

2.490.000 VND

1.780.000 VND

15%Bình nóng lạnh Picenza S30EX (Titanium Van xả cặn)

Bình nóng lạnh Picenza S30EX (Titanium Van xả cặn)

Bình nóng lạnh Picenza S30EX

2.900.000 VND

2.450.000 VND

16%Bình nóng lạnh Picenza N30ED Titanium (Bình ngang Tiết kiệm)

Bình nóng lạnh Picenza N30ED Titanium (Bình ngang Tiết kiệm)

Bình nóng lạnh Picenza N30ED Titanium

2.810.000 VND

2.360.000 VND