Bộ nồi - Chảo inox

Bộ nồi từ Fivestar Vancouver 5

Bộ nồi từ Fivestar Vancouver 5

1.750.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Kitchi

Bộ nồi từ Fivestar Kitchi

2.100.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Vancouver 4

Bộ nồi từ Fivestar Vancouver 4

1.660.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Malay 4

Bộ nồi từ Fivestar Malay 4

765.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Malay 3

Bộ nồi từ Fivestar Malay 3

650.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Karrat 4

Bộ nồi từ Fivestar Karrat 4

1.550.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Cool 3

Bộ nồi từ Fivestar Cool 3

590.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar

Bộ nồi từ Fivestar

800.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Yellow 4

Bộ nồi từ Fivestar Yellow 4

3.200.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Color 4

Bộ nồi từ Fivestar Color 4

1.800.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Cool New

Bộ nồi từ Fivestar Cool New

610.000 VND

Bộ nồi từ Fivestar Yellow 3

Bộ nồi từ Fivestar Yellow 3

1.650.000 VND

Nồi từ cho nhà hàng Fivestar Cookever 28

Nồi từ cho nhà hàng Fivestar Cookever 28

3.100.000 VND

Nồi từ cho nhà hàng Fivestar Cookever 50

Nồi từ cho nhà hàng Fivestar Cookever 50

7.500.000 VND

Chảo hấp từ Edelkochen Plus 28cm

Chảo hấp từ Edelkochen Plus 28cm

2.250.000 VND

Chảo lẩu từ FiveStar 3 đáy 26cm

Chảo lẩu từ FiveStar 3 đáy 26cm

390.000 VND

Chảo hấp từ Edelkochen Plus 28cm Silver

Chảo hấp từ Edelkochen Plus 28cm Silver

1.990.000 VND

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 28cm

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 28cm

550.000 VND

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 24cm

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 24cm

440.000 VND

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 22cm

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 22cm

430.000 VND

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 26cm

Chảo chống dính ceramic Kitchinox 26cm

550.000 VND

Chảo từ chống dính Teflon Kitchinox 24cm

Chảo từ chống dính Teflon Kitchinox 24cm

310.000 VND

Chảo từ chống dính Teflon Kitchinox 26cm

Chảo từ chống dính Teflon Kitchinox 26cm

390.000 VND

Chảo từ inox Kitchinox 26cm I

Chảo từ inox Kitchinox 26cm I

495.000 VND

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 22

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 22

285.000 VND

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 24

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 24

300.000 VND

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 26

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 26

320.000 VND

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 28

Chảo từ chống dính FiveStar Inox 28

350.000 VND

10%Nồi áp suất từ Faster 6L

Nồi áp suất từ Faster 6L

2.980.000 VND

2.680.000 VND

10%Nồi luộc gà từ Faster Ø28

Nồi luộc gà từ Faster Ø28

1.300.000 VND

1.170.000 VND

10%Chảo từ chống dính Faster Ø26

Chảo từ chống dính Faster Ø26

1.000.000 VND

900.000 VND

10%Chảo từ chống dính Faster Ø22

Chảo từ chống dính Faster Ø22

600.000 VND

540.000 VND

10%Ấm từ Faster 3L Đỏ

Ấm từ Faster 3L Đỏ

1.700.000 VND

1.530.000 VND

10%Ấm từ Faster 3L Đen

Ấm từ Faster 3L Đen

1.700.000 VND

1.530.000 VND

10%Bộ nồi từ Faster Luxury

Bộ nồi từ Faster Luxury

4.800.000 VND

4.320.000 VND

10%Bộ nồi từ Faster Melody

Bộ nồi từ Faster Melody

2.980.000 VND

2.680.000 VND

10%Bộ nồi từ Faster Classic

Bộ nồi từ Faster Classic

1.500.000 VND

1.350.000 VND

30%Bộ nồi từ inox Arber AN-04I

Bộ nồi từ inox Arber AN-04I

3.350.000 VND

2.345.000 VND

30%Bộ nồi từ inox Arber AN-05I

Bộ nồi từ inox Arber AN-05I

3.950.000 VND

2.765.000 VND

30%Nồi luộc gà từ Arber AN-28L

Nồi luộc gà từ Arber AN-28L

1.850.000 VND

1.295.000 VND