• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bình nóng lạnh » Bình nóng lạnh Panasonic

Bình nóng lạnh Panasonic

Bình nóng lạnh Panasonic DH-15HBMVW

Bình nóng lạnh Panasonic DH-15HBMVW

437 x 323 x 310 mm

4.500.000 VND3.050.000 VND

-32%
Bình nóng lạnh Panasonic DH-20HBMVW

Bình nóng lạnh Panasonic DH-20HBMVW

526 x 323 x 310 mm

5.100.000 VND3.250.000 VND

-36%
Bình nóng lạnh Panasonic DH-30HBMVW không cần bảo trì

Bình nóng lạnh Panasonic DH-30HBMVW không cần bảo trì

704 x 323 x 310 mm

4.990.000 VND3.450.000 VND

-30%
Bình nóng lạnh Panasonic DH-30HAM không cần bảo trì

Bình nóng lạnh Panasonic DH-30HAM không cần bảo trì

704 x 323 x 310 mm

4.990.000 VND3.595.000 VND

-27%
Bình nóng lạnh Panasonic DH-20HAM không cần bảo trì

Bình nóng lạnh Panasonic DH-20HAM không cần bảo trì

526 x 323 x 310 mm

4.490.000 VND3.250.000 VND

-27%
Bình nóng lạnh Panasonic DH-15HAM không cần bảo trì

Bình nóng lạnh Panasonic DH-15HAM không cần bảo trì

437 x 323 x 310 mm

4.290.000 VND3.003.000 VND

-30%
Bình nóng lạnh Panasonic DH-4RP1VW

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4RP1VW

380 x 190 x 93 mm

5.200.000 VND

Bình nóng lạnh Panasonic DH-3RL2VH

Bình nóng lạnh Panasonic DH-3RL2VH

380 x 190 x 93 mm

2.990.000 VND

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4NS3VW

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4NS3VW

380 x 190 x 93 mm

3.900.000 VND

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4NS3VS

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4NS3VS

420 x 185 x 85 mm

4.100.000 VND

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4NP1VW

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4NP1VW

380 x 190 x 93 mm

5.800.000 VND

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4MS1VW

Bình nóng lạnh Panasonic DH-4MS1VW

420 x 185 x 85 mm

3.600.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566