Bình nóng lạnh trực tiếp Panasonic

Máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-3KP1VW

Máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-3KP1VW

Panasonic DH-3KP1VW

5.050.000 VND

5.050.000 VND

15%Máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-4HP1W

Máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-4HP1W

Panasonic DH-4HP1W

5.810.000 VND

4.910.000 VND

15%Máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-3JP3VK

Máy nước nóng trực tiếp có bơm Panasonic DH-3JP3VK

Panasonic DH-3JP3VK

5.650.000 VND

4.750.000 VND

4%Máy nước nóng trực tiếp không bơm Panasonic DH-3KD1VN

Máy nước nóng trực tiếp không bơm Panasonic DH-3KD1VN

Panasonic DH-3KD1VN

5.590.000 VND

5.350.000 VND

14%

Máy nước nóng trực tiếp không bơm Panasonic DH-3HS2VH

Panasonic DH-3HS2VH

3.500.000 VND

3.000.000 VND

21%

Máy nước nóng trực tiếp không bơm Panasonic DH-4HS1W

Panasonic DH-4HS1W

4.260.000 VND

3.360.000 VND

4%

Máy nước nóng trực tiếp không bơm Panasonic DH-3JL3VH

Panasonic DH-3JL3VH

3.000.000 VND

2.880.000 VND