• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm xây

Bồn tắm xây

Bồn tắm xây Fantiny M180 (Composite)

Bồn tắm xây Fantiny M180 (Composite)

(1800x850x450 mm)

4.830.000 VND

Bồn tắm xây góc Fantiny M140 (Composite)

Bồn tắm xây góc Fantiny M140 (Composite)

(1400x1400x450 mm)

4.390.000 VND

Bồn tắm góc xây Fantiny M115-T (Composite)

Bồn tắm góc xây Fantiny M115-T (Composite)

(1250x1250x450 mm)

3.730.000 VND

Bồn tắm ngâm Grohe 39150000

Bồn tắm ngâm Grohe 39150000

1700x700x375mm

9.670.000 VND7.736.000 VND

-20%
Bồn tắm ngâm Grohe 39159000

Bồn tắm ngâm Grohe 39159000

1800x800x450mm

20.290.000 VND16.232.000 VND

-20%
Bồn tắm ngâm Grohe 39151000

Bồn tắm ngâm Grohe 39151000

1850x800x480 mm

20.850.000 VND16.680.000 VND

-20%
Bồn tắm ngâm AMAZON TP-7057 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm ngâm AMAZON TP-7057 (ngọc trai galaxy)

(1930x1930x800)

28.400.000 VND25.500.000 VND

-10%
Bồn tắm AMAZON TP-7058 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm AMAZON TP-7058 (ngọc trai galaxy)

(2100x2100x900)

29.500.000 VND26.500.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

6.390.000 VND5.750.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND5.100.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.000.000 VND4.500.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.230.000 VND4.700.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.835.000 VND5.250.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

6.230.000 VND5.600.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.120.000 VND4.600.000 VND

-10%
Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#P/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#P/DB501R-2B

1700x800x595mm (màu ngọc trai)

47.470.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E

Bồn tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E

1700x1700x600 mm

157.620.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1720HPWE

Bồn tắm TOTO PPY1720HPWE

1700x1700x600mm

160.410.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1710PE

Bồn tắm TOTO PPY1710PE

1700x800x595mm

45.750.000 VND

1 2 6
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566