• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm xây

Bồn tắm xây

Bồn tắm ngâm Grohe 39150000

Bồn tắm ngâm Grohe 39150000

9.210.000 VND7.368.000 VND

-20%
Bồn tắm ngâm Grohe 39159000

Bồn tắm ngâm Grohe 39159000

19.320.000 VND15.456.000 VND

-20%
Bồn tắm ngâm Grohe 39151000

Bồn tắm ngâm Grohe 39151000

1850x800x480 mm

19.860.000 VND15.888.000 VND

-20%
Bồn tắm ngâm AMAZON TP-7057 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm ngâm AMAZON TP-7057 (ngọc trai galaxy)

(1930x1930x800)

28.400.000 VND25.500.000 VND

-10%
Bồn tắm tròn AMAZON TP-7058 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm tròn AMAZON TP-7058 (ngọc trai galaxy)

(2100x2100x900)

29.500.000 VND26.500.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

6.390.000 VND5.750.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND5.100.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.000.000 VND4.500.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.230.000 VND4.700.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.835.000 VND5.250.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

6.230.000 VND5.600.000 VND

-10%
Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.120.000 VND4.600.000 VND

-10%
Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#P/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#P/DB501R-2B

1700x800x595mm (màu ngọc trai)

44.920.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E

Bồn tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E

1700x1700x600 mm

150.110.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1720HPWE

Bồn tắm TOTO PPY1720HPWE

1700x1700x600mm

152.770.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1710PE

Bồn tắm TOTO PPY1710PE

1700x800x595mm

43.570.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#S/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#S/DB501R-2B

1700x800x595mm

44.920.000 VND

Bồn tắm TOTO PPY1560HPE#P/DB501R-2B

Bồn tắm TOTO PPY1560HPE#P/DB501R-2B

1500x750x575mm

41.960.000 VND

Bồn tắm TOTO PKL1820/PRL100/PZ6084

Bồn tắm TOTO PKL1820/PRL100/PZ6084

1800x950x640mm

573.370.000 VND

Bồn tắm TOTO PAY1300PE#W/DB503R-2A

Bồn tắm TOTO PAY1300PE#W/DB503R-2A

1300x1300x540 mm

24.130.000 VND

Bồn tắm TOTO FBY1740PE#W/DB503R-2A

Bồn tắm TOTO FBY1740PE#W/DB503R-2A

1700x700x430 mm

51.070.000 VND

Bồn tắm TOTO FBY1740HPE/DB503R-2

Bồn tắm TOTO FBY1740HPE/DB503R-2

1700x700x430 mm

53.760.000 VND

Bồn tắm TOTO FBY1720NHPE

Bồn tắm TOTO FBY1720NHPE

1700x750x490 mm

57.770.000 VND

Bồn tắm TOTO FBY1710CPEV

Bồn tắm TOTO FBY1710CPEV

1700x750x460mm

46.950.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-150B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-150B (Acrylic)

(1500x750x600) - Không chân yếm

3.660.000 VND3.290.000 VND

-10%
Bồn tắm xây MICIO P-150B (Ngọc Trai)

Bồn tắm xây MICIO P-150B (Ngọc Trai)

1500x750x600 - Không chân yếm

5.890.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-160B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-160B (Acrylic)

(1600x800x600) - Không chân yếm

4.880.000 VND4.390.000 VND

-10%
Bồn tắm xây MICIO P-160B (Ngọc Trai)

Bồn tắm xây MICIO P-160B (Ngọc Trai)

1600x800x600 - Không chân yếm

6.290.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-170B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-170B (Acrylic)

(1700x750x600) - Không chân yếm

5.000.000 VND4.500.000 VND

-10%
Bồn tắm xây MICIO P-170B (Ngọc Trai)

Bồn tắm xây MICIO P-170B (Ngọc Trai)

1700x750x600 - Không chân yếm

5.590.000 VND

Bồn tắm xây MICIO W-180B (Acrylic)

Bồn tắm xây MICIO W-180B (Acrylic)

(1800x850x450) - Không chân yếm

6.770.000 VND6.090.000 VND

-10%
Bồn tắm xây MICIO P-180B (Ngọc Trai)

Bồn tắm xây MICIO P-180B (Ngọc Trai)

1800x850x600 - Không chân yếm

10.656.000 VND9.590.000 VND

-10%
Bồn tắm góc xây MICIO W-125B (Acrylic)

Bồn tắm góc xây MICIO W-125B (Acrylic)

(1250x1250x600) - Không chân yếm

5.100.000 VND4.590.000 VND

-10%
Bồn tắm góc xây MICIO P-125B (Ngọc Trai)

Bồn tắm góc xây MICIO P-125B (Ngọc Trai)

1250x1250x450 - Không chân yếm

8.212.000 VND7.390.000 VND

-10%
Bồn tắm góc xây MICIO W-140B (Acrylic)

Bồn tắm góc xây MICIO W-140B (Acrylic)

(1400x1400x600) - Không chân yếm

5.660.000 VND5.090.000 VND

-10%
Bồn tắm góc xây MICIO P-140B (Ngọc Trai)

Bồn tắm góc xây MICIO P-140B (Ngọc Trai)

1400x1400x450 - Không chân yếm

8.656.000 VND7.790.000 VND

-10%
1 2 3
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566