Bồn tắm nằm

15%ng-5503-1

Bồn tắm massage Nofer NG-5503P (sục khí, đế ngọc trai)

1300x1300x580 mm

45.045.000 VND

38.285.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern SPA-005 (sục khí)

Bồn tắm massage Govern SPA-005 (sục khí)

2000x2000x920 mm

181.650.000 VND

154.402.500 VND

15%Bồn tắm massage Govern SPA-002 (sục khí)

Bồn tắm massage Govern SPA-002 (sục khí)

2000x1900x910 mm

175.560.000 VND

149.226.000 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

1700x800x580 mm

47.980.000 VND

40.783.000 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

1700x750x860 mm

49.950.000 VND

42.457.500 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

1650x850x750 mm

48.680.000 VND

41.378.000 VND

15%Bồn tắm tròn massage Govern JS-8810

Bồn tắm tròn massage Govern JS-8810

1500x1500x650 mm

71.850.000 VND

61.072.500 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS-9811 (có sục khí)

Bồn tắm massage Govern JS-9811 (có sục khí)

1500x1500x650 mm

58.860.000 VND

50.031.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS 6011

Bồn tắm massage Govern JS 6011

1300 x 1300 x 580 mm

45.850.000 VND

38.972.500 VND

10%Bồn tắm massage EuroKing EU-1309

Bồn tắm massage EuroKing EU-1309

2100 x 1200 x 620 mm

109.200.000 VND

98.280.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS 6010-1 ( Có sục khí, đèn đổi màu )

Bồn tắm massage Govern JS 6010-1 (sục khí, đèn đổi màu)

1600 x 750 x 580 mm

48.650.000 VND

41.352.500 VND

10%Bồn tắm massage EuroKing EU-1308

Bồn tắm massage EuroKing EU-1308

2100 x 1000 x 629 mm

90.315.000 VND

81.280.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS-1105

Bồn tắm massage Govern JS-1105

1400x700x730 mm

42.980.000 VND

36.533.000 VND

10%Bồn tắm massage Euroking EU-1306

Bồn tắm massage EuroKing EU-1306

1800 x 1200 x 620 mm

67.110.000 VND

60.395.000 VND

10%Bồn tắm massage EuroKing EU-1201

Bồn tắm massage EuroKing EU-1201

1700 x 800 x 620 mm

56.190.000 VND

50.570.000 VND

10%Bồn tắm massage EuroKing EU-301B

Bồn tắm massage Euroking EU-301B

1800 x 900 x 620 mm

48.910.000 VND

44.015.000 VND

10%Bồn tắm massage Euroking EU-1108A

Bồn tắm massage Euroking EU-1108A

2000 x 900 x 610 mm

97.140.000 VND

87.425.000 VND

10%Bồn tắm xây massage Euroking EU-208

Bồn tắm xây massage Euroking EU-208

1800 x 900 x 620 mm

55.735.000 VND

50.160.000 VND

Bồn tắm TDO 945

Bồn tắm TDO 945

1500 x 750 x 650 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 944

Bồn tắm TDO 944

1800 x 860 x 680 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 943

Bồn tắm TDO 943

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 942

Bồn tắm TDO 942

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 941

Bồn tắm TDO 941

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 940

Bồn tắm TDO 940

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 939

Bồn tắm TDO 939

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 750 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 938

Bồn tắm TDO 938

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 800 x 820 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 937

Bồn tắm TDO 937

1200 | 1300 x 800 | 750 x 800 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 936

Bồn tắm TDO 936

1500 x 1500 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm massage Laiwen W-1106

Bồn tắm massage Laiwen W-1106

1100x850x840 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-1105

Bồn tắm massage Laiwen W-1105

1100x900x840 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-1104

Bồn tắm massage Laiwen W-1104

1100x600x840 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-1103

Bồn tắm massage Laiwen W-1103

1600x780x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-1102

Bồn tắm massage Laiwen W-1102

1100x850x800/1000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-1101

Bồn tắm massage Laiwen W-1101

1100x850x800/1000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-5119

Bồn tắm massage Laiwen W-5119

1350x730x900 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-5118

Bồn tắm massage Laiwen W-5118

1350x750x1050 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-5117

Bồn tắm massage Laiwen W-5117

1300x680x900 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-5116

Bồn tắm massage Laiwen W-5116

1150x680x900 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-5115

Bồn tắm massage Laiwen W-5115

1320x750x960 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-5114

Bồn tắm massage Laiwen W-5114

1400x730x920 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày