• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm

Bồn tắm

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735VC/TBVF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1735VC/TBVF411

1700x750x558 mm

16.360.000 VND

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1520V#W/TVBF411

Bồn tắm nhựa ToTo PAY1520V#W/TVBF411

1500x750x558mm

11.210.000 VND

Bồn tắm TDO 5059

Bồn tắm TDO 5059

1200 x 750 x 680 mm

26.112.000 VND23.500.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5058

Bồn tắm TDO 5058

1700 x 800 x 800 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5057

Bồn tắm TDO 5057

1500 x 800 x 590 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5055A

Bồn tắm TDO 5055A

1380 x 1380 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5052

Bồn tắm TDO 5052

 1700 x 860 x 580 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5051

Bồn tắm TDO 5051

1350 x 1350 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5050

Bồn tắm TDO 5050

1350 x 1350 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5049

Bồn tắm TDO 5049

1350 x 1350 x 580 mm 

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5065

Bồn tắm TDO 5065

1300 x 800 x 800 mm

26.667.000 VND24.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5064

Bồn tắm TDO 5064

1500 x 730 x 750 mm

28.889.000 VND26.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5063

Bồn tắm TDO 5063

1700 x 780 x 800 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5060

Bồn tắm TDO 5060

1700 x 800 x 580 mm

31.112.000 VND28.000.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5062

Bồn tắm TDO 5062

1600 x 800 x 600 mm 

30.556.000 VND27.500.000 VND

-10%
Bồn tắm massage tập thể TDO 1001B

Bồn tắm massage tập thể TDO 1001B

4800 x 2180 x 1300 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1015

Bồn tắm massage tập thể TDO 1015

1500 x 1500 x 730 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1014

Bồn tắm massage tập thể TDO 1014

1500 x 1500 x 730 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1013

Bồn tắm massage tập thể TDO 1013

1880 x 1230 x 700 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1012

Bồn tắm massage tập thể TDO 1012

2080 x 1000 x 780 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1011

Bồn tắm massage tập thể TDO 1011

1880 x 1230 x 700 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1010

Bồn tắm massage tập thể TDO 1010

2090 x 1900 x 920 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1009

Bồn tắm massage tập thể TDO 1009

2250 x 1000 x 780 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1008

Bồn tắm massage tập thể TDO 1008

2000 x 2000 x 920 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1007

Bồn tắm massage tập thể TDO 1007

2190 x 2090 x 930 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1005

Bồn tắm massage tập thể TDO 1005

2100 x 1500 x 780 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1004

Bồn tắm massage tập thể TDO 1004

2200 x 2200 x 960 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1003

Bồn tắm massage tập thể TDO 1003

2390 x 2090 x 930 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1002

Bồn tắm massage tập thể TDO 1002

2690 x 2090 x 930 mm

Liên hệ

Bồn tắm massage tập thể TDO 1001A

Bồn tắm massage tập thể TDO 1001A

4800 x 2180 x 1300 mm

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1757 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1757 đặt sàn

1750 x 800 x 560 mm

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1790 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1790 đặt sàn

1790Wx824Dx760H (mm)

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1656 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1656 đặt sàn

1600W x 800D x 560H (mm)

Liên hệ

Bồn tắm Inax BF-1620 đặt sàn

Bồn tắm Inax BF-1620 đặt sàn

1620W x 700D x 600H (mm)

Liên hệ

Bồn tắm Inax BFV-1858 đặt sàn

Bồn tắm Inax BFV-1858 đặt sàn

1800W x900 D x 560H mm 

Liên hệ

Bồn tắm Nofer NG-1890A

Bồn tắm Nofer NG-1890A

1700 x 800 x 610 mm

26.510.700 VND

Bồn tắm Nofer NG-1872/ 1872 PLUS

Bồn tắm Nofer NG-1872/ 1872 PLUS

1700 x 800 x 580 mm

24.465.000 VND

1 2 3 40
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566