Bồn tắm nằm

Bồn tắm ngâm TDO TDO-974

Bồn tắm ngâm TDO TDO-974

1500x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-973

Bồn tắm ngâm TDO TDO-973

1600x780x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-972

Bồn tắm ngâm TDO TDO-972

1600x780x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-971

Bồn tắm ngâm TDO TDO-971

1550x680x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-970

Bồn tắm ngâm TDO TDO-970

1650x680x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-969

Bồn tắm ngâm TDO TDO-969

1550x730x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-968

Bồn tắm ngâm TDO TDO-968

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-967

Bồn tắm ngâm TDO TDO-967

1500x780x700 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-966

Bồn tắm ngâm TDO TDO-966

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-965

Bồn tắm ngâm TDO TDO-965

1600x780x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-964

Bồn tắm ngâm TDO TDO-964

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-963

Bồn tắm ngâm TDO TDO-963

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-962

Bồn tắm ngâm TDO TDO-962

1600x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-961

Bồn tắm ngâm TDO TDO-961

1700x800x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-960

Bồn tắm ngâm TDO TDO-960

1500x730x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-959

Bồn tắm ngâm TDO TDO-959

1700x800x780 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-958

Bồn tắm ngâm TDO TDO-958

1500x750x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-957

Bồn tắm ngâm TDO TDO-957

1800x800x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-956

Bồn tắm ngâm TDO TDO-956

1360x660x750 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-955

Bồn tắm ngâm TDO TDO-955

1500x800x800 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-954

Bồn tắm ngâm TDO TDO-954

1700x750x860 mm

Liên hệ

Bồn tắm ngâm TDO TDO-953

Bồn tắm ngâm TDO TDO-953

1750x850x750 mm

Liên hệ

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6000

Bồn tắm xây Amazon TP-6000 (ngọc trai galaxy)

1540x1540x450 mm - Acrylic ngọc trai

6.390.000 VND

5.750.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6001

Bồn tắm xây Amazon TP-6001 (ngọc trai galaxy)

1250x1250x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.670.000 VND

5.100.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6002

Bồn tắm xây Amazon TP-6002 (ngọc trai galaxy)

1700x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.000.000 VND

4.500.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6003

Bồn tắm xây Amazon TP-6003 (ngọc trai galaxy)

1800x810x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.230.000 VND

4.700.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6004

Bồn tắm xây Amazon TP-6004 (ngọc trai galaxy)

1800x890x450 mm - Acrylic ngọc trai

5.835.000 VND

5.250.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6005

Bồn tắm xây Amazon TP-6005 (ngọc trai galaxy)

1800x890x580 mm - Acrylic ngọc trai

6.230.000 VND

5.600.000 VND

10%Bồn tắm xây Amazon TP-6006

Bồn tắm xây Amazon TP-6006 (ngọc trai galaxy)

1500x750x430 mm - Acrylic ngọc trai

5.120.000 VND

4.600.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

1800x1800x600 mm

52.875.000 VND

47.587.000 VND

10%Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm massage Govern JS-922B (có sục khí)

1700x900x670 mm

45.190.000 VND

40.671.000 VND

10%Bồn tắm không massage Govern JS-8091

Bồn tắm không massage Govern JS-8091

1700x770x650 mm

32.150.000 VND

28.935.000 VND

10%Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm massage Govern JS-9811 (có sục khí)

1650x1650x650 mm

62.880.000 VND

56.592.000 VND

10%Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm Massage GOVERN SPA-8810-1 (sục khí)

1850x1850x650 mm

99.800.000 VND

89.820.000 VND

10%Bồn tắm ngâm Govern JS-1102 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-1102 (không massage)

1700x700x570 mm

43.980.000 VND

39.582.000 VND

10%ppy1710hpe

Bồn tắm TOTO PPY1710HPE#P/DB501R-2B

1700x800x595mm (màu ngọc trai)

39.050.000 VND

35.145.000 VND

PPYK1710ZRHPE

Bồn tắm massage TOTO PPYK1710ZRHPE/DB501R-2B

1700x800x595 mm

104.890.000 VND

944.401.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPYD1720HPWE/NTP003

Bồn tắm massage TOTO PPYD1720HPWE/NTP003

1700x1700x600 mm

298.760.000 VND

268.884.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPYB1720HPWE#P/NTP003E

Bồn tắm massage TOTO PPYB1720HPWE#P/NTP003E

1700x1700x600 mm

213.060.000 VND

191.754.000 VND

10%Bồn tắm TOTO PPY1724HPWE#S/NTP003E

Bồn tắm TOTO PPY1724HPWE#S/NTP003E

1700x1700x600 mm

184.090.000 VND

165.681.000 VND