• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm

Bồn tắm

Bồn tắm xây massage Caesar MT212S

Bồn tắm xây massage Caesar MT212S

(2000x1050x550)

38.324.000 VND30.660.000 VND

-19%
Bồn tắm massage Ares AR0151F

Bồn tắm massage Ares AR0151F

1500x1500x650 mm

29.476.000 VND

Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5240

Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5240

1550*750*580 mm

33.800.000 VND21.970.000 VND

-35%
Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5220

Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5220

1700*850*600 mm

48.500.000 VND31.525.000 VND

-35%
Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5224

Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5224

1600*750*600

28.500.000 VND18.525.000 VND

-35%
Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5225

Bồn tắm nằm Kazoshi KZ5225

1700*750*600

29.600.000 VND19.240.000 VND

-35%
Giường tắm nằm massage Sewo SW-1212

Giường tắm nằm massage Sewo SW-1212

2150x1230x1800 mm

75.000.000 VND65.000.000 VND

-13%
Bồn tắm massage Sewo SW-2041

Bồn tắm massage Sewo SW-2041

2000x2000x950mm

185.000.000 VND165.000.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Sewo SW-2040

Bồn tắm massage Sewo SW-2040

215x215x92 cm

185.000.000 VND145.000.000 VND

-21%
Bồn tắm góc AMAZON TP-6046

Bồn tắm góc AMAZON TP-6046

1695*1175*470 mm

10.530.000 VND

Bồn tắm góc AMAZON TP-6009

Bồn tắm góc AMAZON TP-6009

1800*1190*450 mm

10.530.000 VND

Bồn tắm góc AMAZON TP-6008

Bồn tắm góc AMAZON TP-6008

1600*765*420 mm

5.620.000 VND

Bồn tắm góc AMAZON TP-6007

Bồn tắm góc AMAZON TP-6007

1660*890*420

8.460.000 VND

Bồn tắm góc AMAZON TP-6000A

Bồn tắm góc AMAZON TP-6000A

1535*1535*420 mm

9.385.000 VND

Bồn tắm góc Amazon TP-7063

Bồn tắm góc Amazon TP-7063

1320*1320*600 mm

7.695.000 VND

Bồn tắm nằm AMAZON TP-7046

Bồn tắm nằm AMAZON TP-7046

1700*1190*600 mm

12.080.000 VND

Bồn tắm massage Sewo SW-2039

Bồn tắm massage Sewo SW-2039

1700x960x700 mm, Acrylic

53.000.000 VND

Bồn tắm massage Sewo SW-2039-NT

Bồn tắm massage Sewo SW-2039-NT

1700x960x700 mm, Acrylic phủ ngọc trai

58.000.000 VND

Bồn tắm nằm AMAZON TP-7008

Bồn tắm nằm AMAZON TP-7008

1600 x 800 x 580mm

7.150.000 VND

Bồn tắm nằm AMAZON TP-7007

Bồn tắm nằm AMAZON TP-7007

1670*890*600 mm

10.000.000 VND

1 2 96
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566