• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi » Máy xông hơi ướt » Máy xông hơi ướt Amazon

Máy xông hơi ướt Amazon

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45TD (Van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45TD (Van xả tự động)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

8.200.000 VND7.080.000 VND

-13%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60TD (van xả tự động)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 8 m3

8.550.000 VND7.330.000 VND

-14%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90TD (Van xả tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90TD (Van xả tự động)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

9.240.000 VND7.830.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5kw-van tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105TD (10.5kw-van tự động)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.990.000 VND12.000.000 VND

-19%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (Van tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120TD (Van tự động)

Công suất: 12 Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.600.000 VND13.260.000 VND

-20%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150TD (Van tự động)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150TD (Van tự động)

Công suất: 15 Kw, Thể tích phù hợp: 18 - 21 m3

20.865.000 VND

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

7.700.000 VND6.580.000 VND

-14%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 7 m3

8.050.000 VND6.830.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-80 (Van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-80 (Van xả cơ)

Công suất: 8 Kw, Thể tích phù hợp: 9 - 10 m3

8.090.000 VND7.080.000 VND

-12%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

8.740.000 VND7.425.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105 (10.5 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105 (10.5 kw-van xả cơ)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.490.000 VND11.500.000 VND

-20%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 12Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.100.000 VND13.685.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150 (15.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-150 (15.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 15 Kw, Thể tích phù hợp: 18 - 21 m3

19.500.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566