• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi khô kết hợp ướt » Phòng xông hơi khô và ướt TDO

Phòng xông hơi khô và ướt TDO

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9017

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9017

3000 x 1500 x 2100 mm 

115.500.000 VND105.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9016

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9016

900 x 900 x 2180 mm

83.600.000 VND76.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9015

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9015

1500 x 900 x 2180 mm

83.600.000 VND76.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9014

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9014

1600 x 1200 x 2180 mm

103.400.000 VND94.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9013

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9013

1500 x1000 x2180 mm

91.300.000 VND83.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9012

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9012

1500 x1200 x2180 mm

99.000.000 VND90.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9011B

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9011B

1500 x1500 x2180 mm

100.100.000 VND91.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9011A

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9011A

1500 x1500 x2180 mm 

100.100.000 VND91.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9010

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9010

1500 x1000x2180 mm

96.800.000 VND88.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9009

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9009

1500 x1000x2180 mm

96.800.000 VND88.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9008

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9008

1600 x 1100 x 2180 mm

92.400.000 VND84.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9007

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9007

1700 x 1120 x2180 mm 

92.400.000 VND84.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9006

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9006

1600 x 1200 x2180 mm

94.600.000 VND86.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9005

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9005

1500 x 1000 x 2180 mm

90.200.000 VND82.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9004

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9004

1700x1100x2180 mm

85.800.000 VND88.000.000 VND

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9003

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9003

1500 x 1000 x 2180 mm

96.800.000 VND88.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9002

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9002

1500 x1000x2180 mm

90.200.000 VND82.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9001

Phòng xông hơi khô và ướt TDO T-9001

1600x1200x2180 mm

102.300.000 VND93.000.000 VND

-9%
Phòng xông hơi TDO 135

Phòng xông hơi TDO 135

93.058.000 VND83.752.000 VND

-10%
Phòng xông hơi TDO 134

Phòng xông hơi TDO 134

- Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

86.805.000 VND78.124.000 VND

-10%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566