Máy xông hơi khô

Máy xông hơi khô Harvia BC130E

Máy xông hơi khô Harvia BC130E

Thể tích phù hợp : 15 - 20 m3 ; Điều khiển điện tử

51.000.000 VND

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-90 (9kw)

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-90 (9kw)

9Kw

8.000.000 VND

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-90 (9kw)

Máy xông hơi khô Sunbow SCA-60 (6kw)

6KW

6.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BC

Máy xông hơi khô Harvia BC60

Thể tích phù hợp : 5 - 8 m3 ; Điều khiển cơ

15.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BC

Máy xông hơi khô Harvia BC90

Thể tích phù hợp : 8 - 14 m3 ; Điều khiển cơ

18.000.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BCE

Máy xông hơi khô Harvia BC60E

Thể tích phù hợp : 5 - 8 m3 ; Điều khiển điện tử

22.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BCE

Máy xông hơi khô Harvia BC90E

Thể tích phù hợp : 8 - 14 m3 ; Điều khiển điện tử

23.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BX nhập khẩu Phần Lan

Máy xông hơi khô Harvia BX60

Thể tích phù hợp : 5 - 8 m3 ; Điều khiển cơ

31.500.000 VND

Máy xông hơi khô Harvia BX nhập khẩu Phần Lan

Máy xông hơi khô Harvia BX90

Thể tích phù hợp : 10 - 14 m3 ; Điều khiển cơ

35.500.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

3,3 KW - Thể tích: 3 - 4 m3

5.040.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

4,5KW - Thể tích: 4 - 5 m3

7.280.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

6KW - Thể tích: 5 - 7 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

8KW - Thể tích: 6,5 - 7,5 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

9 KW - Thể tích : 9 - 10 m3

10.640.000 VND

15%

Máy xông hơi khô Amazon TP-60 (6.0 kw)

06 KW - Thể tích : 06 - 07 m³

7.360.000 VND

6.255.000 VND

15%

Máy xông hơi khô Amazon TP-90 (9.0 kw)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

8.050.000 VND

6.840.000 VND

15%

Máy xông hơi khô Amazon TP-120 (12.0 kw)

Công suất: 12Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.100.000 VND

13.685.000 VND