• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi » Máy xông hơi khô » Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô Homesteam

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

3,3 KW - Thể tích: 3 - 4 m3

5.040.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

4,5KW - Thể tích: 4 - 5 m3

7.280.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

6KW - Thể tích: 5 - 7 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

8KW - Thể tích: 6,5 - 7,5 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

9 KW - Thể tích : 9 - 10 m3

10.640.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566