• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu bếp Daelim 1 hố có bàn

Chậu bếp Daelim 1 hố có bàn

Chậu rửa bát Daelim DL7245

Chậu rửa bát Daelim DL7245

720x450x230 mm

2.300.000 VND

Chậu rửa bát DaeLim KM-7844B (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim KM-7844B (inox 304)

(780x440x230)

2.340.000 VND2.100.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 7348 (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 7348 (inox 304)

(730x480x240)

2.340.000 VND2.100.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 8245 (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 8245 (inox 304)

(820x450x230)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 10048B (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 10048B (inox 304)

(1000x480x230)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 9546B (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 9546B (inox 304)

(950x460x230)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 9546C (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 9546C (inox 304)

(950x460x230)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 8850B (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 8850B (inox 304)

(880x500x230)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 8850C (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 8850C (inox 304)

(880x500x230)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Chậu rửa bát DaeLim 10050 (inox 304)

Chậu rửa bát DaeLim 10050 (inox 304)

(1000x500x190)

2.890.000 VND2.600.000 VND

-10%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566