• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn cầu » Bồn cầu thông dụng » Bồn cầu Kohler

Bồn cầu Kohler

Bồn cầu Kohler K-17181T-S2-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-17181T-S2-0 một khối

L690x H 710 x W 370 mm,

31.253.200 VND

Bồn cầu Kohler K-3451T-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-3451T-0 một khối

L705x H 721 x W 464 mm,

33.966.900 VND

Bồn cầu Kohler K-3453T-AT-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-3453T-AT-0 một khối

L 705x H 721 x W 464 mm

36.733.400 VND

Bồn cầu Kohler K-3429T-S-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-3429T-S-0 hai khối

L 753x H 791 x W 443 mm,

17.759.500 VND

Bồn cầu Kohler K-3588T-S2-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-3588T-S2-0 hai khối

L 695x H 830 x W 395 mm,

27.762.900 VND

Bồn cầu Kohler K-17178T-S2-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-17178T-S2-0 hai khối

L 685 x H 880 x W  370 mm, 

32.752.500 VND

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3722T-0

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3722T-0

743x 610x 519 mm

22.954.800 VND

Bồn cầu Kohler K-22248K-C-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-22248K-C-0 hai khối

L725x H 746xW 423 mm

9.099.200 VND

Bồn cầu Kohler K-3854T-C-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-3854T-C-0 một khối

L723x H 746xW 417mm

37.870.800 VND

Bồn cầu Kohler K-24098K-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-24098K-0 hai khối

L650x H 810 xW 370 mm

18.845.200 VND

Bồn cầu Kohler K-3614T-C-0 hai khối

Bồn cầu Kohler K-3614T-C-0 hai khối

L741x H705 xW 455mm

14.605.800 VND

Bồn cầu Kohler K-8688T-S-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-8688T-S-0 một khối

L736x H 624 xW521 mm

35.906.200 VND

Bồn cầu Kohler K-1381T-S-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-1381T-S-0 một khối

L387 x H 692 xW 725 mm

28.306.300 VND

Bồn cầu Kohler K-3323X-C-0 một khối

Bồn cầu Kohler K-3323X-C-0 một khối

L699x H679xW 476mm

13.338.600 VND

Bồn cầu két âm tường Kohler K-5722K-S-0

Bồn cầu két âm tường Kohler K-5722K-S-0

554x 345x 385 mm

13.261.600 VND

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3983T-S2-0

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3983T-S2-0

724x361x722mm

16.694.700 VND

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3869T-S-0

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3869T-S-0

749x 708x 392 mm

25.514.500 VND

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3722X-0

Bồn cầu 1 khối Kohler K-3722X-0

734x 520x 620 mm

22.954.800 VND

Bồn cầu Kohler K-5171X-CM-0

Bồn cầu Kohler K-5171X-CM-0

415x 695x 720 mm

15.226.200 VND

Bồn cầu 2 khối Kohler K-76173K-0

Bồn cầu 2 khối Kohler K-76173K-0

650x 795x 406 mm

14.295.600 VND

Bồn cầu 2 khối Kohler K-45679X-S-0

Bồn cầu 2 khối Kohler K-45679X-S-0

740 x 390 x 777 mm

15.303.200 VND

Bộ bồn cầu két âm tường Kohler K-19720T-0 + K-6287T-NA + K-6288T-CP

Bộ bồn cầu két âm tường Kohler K-19720T-0 + K-6287T-NA + K-6288T-CP

590 x 378 x 375 mm - Made in Kohler China

27.447.750 VND

Két nước bồn cầu âm tường Kohler K-6287T-NA

Két nước bồn cầu âm tường Kohler K-6287T-NA

800 x 478 mm - Made in Koler China

16.062.750 VND

Bồn cầu két âm tường Kohler K-19720T-0

Bồn cầu két âm tường Kohler K-19720T-0

590 x 378 x 375 mm - Made in Kohler China

9.306.000 VND

Bồn cầu một khối Kohler Adair K-5171T-C-0

Bồn cầu một khối Kohler Adair K-5171T-C-0

KT: 720 x 411 x 694 - Made in Koler China

15.226.200 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566