Bồn cầu Viglacera

15%Bồn cầu 1 khối Viglacera BL5M

Bồn cầu 1 khối Viglacera BL5M

375 x 695 x 638 mm

2.773.000 VND

2.357.050 VND

15%Bệt két liền Viglacera C109

Bệt két liền Viglacera C109

375 x 700 x 710 mm

3.580.000 VND

3.043.000 VND

15%Bệt két liền Viglacera C0504

Bệt két liền Viglacera C0504

386 x 715 x 692 mm

3.760.000 VND

3.196.000 VND

15%Bệt két liền Viglacera V35

Bệt két liền Viglacera V35

375 x 700 x 770 mm

4.145.000 VND

3.523.250 VND

15%Bệt két liền Viglacera V37M

Bệt két liền Viglacera V37M

375 x 725 x 710 mm

2.840.000 VND

2.414.000 VND

15%Bệt két liền Viglacera V38

Bệt két liền Viglacera V38

375 x 760 x 700 mm

3.700.000 VND

3.145.000 VND

15%Bồn cầu 1 khối Viglacera V39M

Bồn cầu 1 khối Viglacera V39M

370 x 710 x 720 mm

2.947.000 VND

2.504.950 VND

15%Bệt két liền Viglacera V40

Bệt két liền Viglacera V40

375 x 668 x 724 mm

3.565.000 VND

3.030.250 VND

15%Bệt két liền Viglacera V41

Bệt két liền Viglacera V41

370 x 695 x 724 mm

4.085.000 VND

3.472.250 VND

15%Bệt két liền Viglacera V42

Bệt két liền Viglacera V42

380 x 696 x 716 mm

3.820.000 VND

3.247.000 VND

15%Bệt két liền Viglacera V45

Bệt két liền Viglacera V45

382 x 680 x 725 mm

3.860.000 VND

3.281.000 VND

13%Bệt két liền Viglacera V46

Bệt két liền Viglacera V46

372 x 691 x 727 mm

5.566.000 VND

4.825.000 VND

15%Bệt két nước âm tường Viglacera V50

Bồn cầu két âm tường Viglacera V50

350x540x420 mm

9.755.000 VND

8.291.750 VND

15%Bệt két liền Viglacera V51

Bệt két liền Viglacera V51

365 x 723 x 730 mm

6.065.000 VND

5.155.250 VND

15%Bệt két nước âm tường Viglacera V55

Bồn cầu két âm tường Viglacera V55

10.160.000 VND

8.636.000 VND

15%Bồn cầu Viglacera 1 khối V60

Bồn cầu Viglacera 1 khối V60

4.545.000 VND

3.863.250 VND

15%Bồn cầu Viglacera 1 khối V61

Bồn cầu Viglacera 1 khối V61

9.065.000 VND

7.705.250 VND

15%Bồn cầu Viglacera 1 khối V62

Bồn cầu Viglacera 1 khối V62

4.545.000 VND

3.863.250 VND

15%Bệt két liền Viglacera V199

Bệt két liền Viglacera V199

360 x 680 x 745 mm

5.360.000 VND

4.556.000 VND

13%Bệt két rời Viglacera VI5

Bệt két rời Viglacera VI5

1.618.000 VND

1.395.000 VND

3%Bồn cầu két rời Viglacera VI44

Bồn cầu két rời Viglacera VI44

370 x 765 x 750 mm

1.440.000 VND

1.390.000 VND

10%Bồn cầu két rời Viglacera VI66

Bồn cầu két rời Viglacera VI66

375 x 675 x 765 mm

2.175.000 VND

1.950.000 VND

11%Bồn cầu két rời Viglacera VI77

Bồn cầu két rời Viglacera VI77

375 x 720 x 735 mm

1.573.000 VND

1.390.000 VND

13%Bồn cầu két rời Viglacera VI88

Bồn cầu két rời Viglacera VI88

365 x 740 x 715 mm

2.145.000 VND

1.850.000 VND

15%Bồn cầu két rời Viglacera VI107

Bồn cầu két rời Viglacera VI107

395 x 695 x 780 mm

2.552.000 VND

2.150.000 VND

11%Bệt két rời Viglacera VT18M

Bệt két rời Viglacera VT18M

365 x 700 x 800 mm

2.175.000 VND

1.920.000 VND

10%Bồn cầu két rời Viglacera VT34

Bồn cầu két rời Viglacera VT34

360 x 715 x 765 mm

2.112.000 VND

1.890.000 VND

11%Xí xổm kết hợp két nước treo tường Viglacera Monaco ST8 + VI15

Xí xổm + Két nước treo tường Viglacera Monaco ST8+VI15

426 x 485 mm

1.520.000 VND

1.350.000 VND

9%Xí xổm Viglacera Monaco ST8

Xí xổm Viglacera Monaco ST8

505X440mm

530.000 VND

480.000 VND

Két nước treo tường xả gạt Viglacera VI15

Két nước treo tường xả gạt Viglacera VI15

870.000 VND

15%BTE

Bồn cầu trẻ em Viglacera BTE

287 x 500 x 540 mm

1.825.000 VND

1.551.250 VND