• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn cầu » Bồn cầu thông dụng » Bồn cầu Inax

Bồn cầu Inax

Bồn cầu Inax AC-1052VN một khối

Bồn cầu Inax AC-1052VN một khối

739x658x360mm

16.000.000 VND

Bồn cầu Inax AC-1052 một khối

Bồn cầu Inax AC-1052 một khối

739x658x360mm

16.000.000 VND

Bồn cầu Inax AC-969VN một khối

Bồn cầu Inax AC-969VN một khối

L727 x W394 x H653 mm

4.950.000 VND3.990.000 VND

-19%
Bồn cầu Inax AC-710VAN hai khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-710VAN hai khối xả gạt

398 x 739 x 770 mm

3.930.000 VND

Bồn cầu Inax AC-700VAN hai khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-700VAN hai khối xả nhấn

398 x 739 x 770 mm

3.930.000 VND

Bồn cầu Inax AC-959VAN một khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-959VAN một khối xả nhấn

380 x 760 x 620 mm

6.180.000 VND5.560.000 VND

-10%
Bồn cầu Inax AC-4005 +nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-4005 +nắp rửa cơ CW-S15VN

518 x 780 x 618 mm

17.640.000 VND

Bồn cầu Inax AC-3003 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-3003 + nắp rửa cơ CW-S15VN

478 x 800 x 705 mm

16.175.000 VND

Bồn cầu Inax AC-2700 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-2700 + nắp rửa cơ CW-S15VN

424 x 810 x 642 mm

15.990.000 VND

Bồn cầu Inax AC-1035VN 1 khối xả nhấn (kháng khuẩn)

Bồn cầu Inax AC-1035VN 1 khối xả nhấn (kháng khuẩn)

475 x 809 x 615 mm

14.610.000 VND10.230.000 VND

-29%
Bồn cầu Inax AC-1017R + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-1017R + nắp rửa cơ CW-S15VN

400 x 805 x 555 mm

11.820.000 VND

Bồn cầu Inax AC-939VN + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-939VN + nắp rửa cơ CW-S15VN

394 x 736 x 650 mm

8.340.000 VND6.510.000 VND

-21%
Bồn cầu Inax AC-927 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-927 + nắp rửa cơ CW-S15VN

390 x 720 x 802 mm

7.070.000 VND

Bồn cầu Inax AC-909R + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-909R + nắp rửa cơ CW-S15VN

390 x 655 x 780 mm

10.370.000 VND

Bồn cầu Inax AC-907 + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-907 + nắp rửa cơ CW-S15VN

390 x 720 x 802 mm

7.655.000 VND

Bồn cầu Inax AC-900R + nắp rửa cơ CW-S15VN

Bồn cầu Inax AC-900R + nắp rửa cơ CW-S15VN

380 x 757 x 636 mm

9.200.000 VND6.440.000 VND

-30%
Bồn cầu Inax AC-4005VN 1 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-4005VN 1 khối xả gạt

518 x 780 x 618 mm

18.830.000 VND13.280.000 VND

-29%
Bồn cầu Inax AC-2700VN 1 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-2700VN 1 khối xả nhấn

424 x 810 x 642 mm

16.910.000 VND11.940.000 VND

-29%
Bồn cầu Inax AC-1135VN 1 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-1135VN 1 khối xả gạt

475 x 809 x 615 mm

14.910.000 VND10.440.000 VND

-29%
Bồn cầu Inax AC-1017VRN 1 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-1017VRN 1 khối xả gạt

400 x 805 x 555 mm

11.520.000 VND10.370.000 VND

-9%
Bồn cầu Inax AC-1008VRN 1 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-1008VRN 1 khối xả nhấn

400 x 805 x 555 mm

11.740.000 VND10.570.000 VND

-9%
Bồn cầu Inax AC-991VRN 1 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-991VRN 1 khối xả gạt

380 x 755 x 636 mm

8.250.000 VND

Bồn cầu Inax AC-939VN 1 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-939VN 1 khối xả nhấn

394 x 736 x 650 mm

7.680.000 VND6.910.000 VND

-10%
Bồn cầu Inax AC-927VN 2 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-927VN 2 khối xả gạt

390 x 720 x 802 mm

6.150.000 VND

Bồn cầu Inax AC-918VRN-1 một khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-918VRN-1 một khối xả gạt

400 x 778 x 655 mm

8.790.000 VND7.910.000 VND

-10%
Bồn cầu Inax AC-918VRN 1 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-918VRN 1 khối xả gạt

400 x 778 x 655 mm

8.940.000 VND8.050.000 VND

-9%
Bồn cầu Inax AC-909VRN-1 một khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-909VRN-1 một khối xả nhấn

390 x 655 x 780 mm

9.650.000 VND8.690.000 VND

-9%
Bồn cầu Inax  AC-909VRN 1 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-909VRN 1 khối xả nhấn

390 x 655 x 780 mm

9.750.000 VND8.780.000 VND

-9%
Bồn cầu Inax AC-907VN 2 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-907VN 2 khối xả nhấn

390 x 720 x 802 mm

6.650.000 VND

Bồn cầu Inax AC-900VRN 1 khối xả nhấn

Bồn cầu Inax AC-900VRN 1 khối xả nhấn

380 x 757 x 636 mm

8.390.000 VND5.970.000 VND

-28%
Bồn cầu Inax AC-838VN 2 khối xả gạt

Bồn cầu Inax AC-838VN 2 khối xả gạt

370 x 740 x 794 mm

4.060.000 VND

1 2 3
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566