Bồn cầu Inax 1 khối

10%Bồn cầu một khối Inax AC-959VAN

Bồn cầu Inax một khối AC-959VAN

380 x 760 x 620 mm

6.180.000 VND

5.560.000 VND

15%Bồn cầu một khối thông minh Inax AC-959A + CW-S15VN

Bồn cầu một khối thông minh Inax AC-959A + CW-S15VN

760 x 380 x 620 mm

6.770.000 VND

5.750.000 VND

25%Bồn cầu Inax AC-2700+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax nắp rửa cơ AC-2700+CW-S15VN

424 x 810 x 642 mm

15.990.000 VND

11.990.000 VND

25%Bồn cầu Inax AC-1035+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax nắp rửa cơ AC-1035VN+CW-S15VN

475 x 809 x 615 mm

14.070.000 VND

10.550.000 VND

29%Bồn cầu 1 khối Inax AC-1035VN (kháng khuẩn)

Bồn cầu Inax 1 khối AC-1035VN (kháng khuẩn)

475 x 809 x 615 mm

14.610.000 VND

10.230.000 VND

24%Bồn cầu Inax AC-1017R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax nắp rửa cơ AC-1017R+CW-S15VN

400 x 805 x 555 mm

11.820.000 VND

8.870.000 VND

21%Bồn cầu Inax AC-1008R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax AC-1008VRN+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

400 x 805 x 555 mm

12.010.000 VND

9.370.000 VND

21%Bồn cầu Inax AC-939+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax nắp rửa cơ AC-939VN+CW-S15VN

394 x 736 x 650 mm

8.340.000 VND

6.510.000 VND

21%

Bồn cầu Inax AC-918VRN+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

400 x 778 x 655 mm

9.610.000 VND

7.500.000 VND

19%Bồn cầu Inax AC-909R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax nắp rửa cơ AC-909R+CW-S15VN

390 x 655 x 780 mm

10.370.000 VND

8.300.000 VND

30%Bồn cầu Inax AC-900R+CW-S15VN (Nắp shower toilet)

Bồn cầu Inax nắp rửa cơ AC-900R+CW-S15VN

380 x 757 x 636 mm

9.200.000 VND

6.440.000 VND

29%Bồn cầu 1 khối Inax AC-4005VN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-4005VN

518 x 780 x 618 mm

18.830.000 VND

13.280.000 VND

Bồn cầu INAX 1 khối cao cấp AC-3003VN

Bồn cầu INAX 1 khối cao cấp AC-3003VN

478 x 800 x 705 mm

15.800.000 VND

29%Bồn cầu 1 khối Inax AC-2700VN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-2700VN

424 x 810 x 642 mm

16.910.000 VND

11.940.000 VND

29%Bồn cầu 1 khối Inax AC-1135VN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-1135VN

475 x 809 x 615 mm

14.910.000 VND

10.440.000 VND

9%Bồn cầu 1 khối Inax AC-1017VRN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-1017VRN

400 x 805 x 555 mm

11.520.000 VND

10.370.000 VND

9%Bồn cầu 1 khối Inax AC-1008VRN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-1008VRN

400 x 805 x 555 mm

11.740.000 VND

10.570.000 VND

Bồn cầu 1 khối Inax AC-991VRN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-991VRN

380 x 755 x 636 mm

8.250.000 VND

10%Bồn cầu 1 khối Inax AC-939VN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-939VN

394 x 736 x 650 mm

7.680.000 VND

6.910.000 VND

10%

Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN-1

400 x 778 x 655 mm

8.790.000 VND

7.910.000 VND

9%Bồn cầu 1 khối Inax AC-918VRN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-918VRN

400 x 778 x 655 mm

8.940.000 VND

8.050.000 VND

9%Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN-1

Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN-1

390 x 655 x 780 mm

9.650.000 VND

8.690.000 VND

9%Bồn cầu 1 khối Inax AC-909VRN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-909VRN

390 x 655 x 780 mm

9.750.000 VND

8.780.000 VND

28%Bồn cầu 1 khối Inax AC-900VRN

Bồn cầu Inax 1 khối AC-900VRN

380 x 757 x 636 mm

8.390.000 VND

5.970.000 VND