• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tiểu nam » Bồn tiểu Inax

Bồn tiểu Inax

Bồn tiểu nam Inax U-431VAC

Bồn tiểu nam Inax U-431VAC

330 x 330 x 640 mm

3.430.000 VND3.095.000 VND

-9%
Bồn tiểu nam Inax AU-468IR

Bồn tiểu nam Inax AU-468IR

340x374x808 mm

10.900.000 VND9.830.000 VND

-9%
Bồn tiểu nam Inax AU-468VAC

Bồn tiểu nam Inax AU-468VAC

340x374x808 mm

5.900.000 VND5.320.000 VND

-9%
Bồn tiểu nam Inax AU-468V/BW1

Bồn tiểu nam Inax AU-468V/BW1

340 x 374 x 808mm

6.500.000 VND5.860.000 VND

-9%
Tiểu nam treo tường Inax AU-431VAC (Aqua Ceramic)

Tiểu nam treo tường Inax AU-431VAC (Aqua Ceramic)

360 x 410 x 800 (Chống khuẩn Màu trắng)

4.020.000 VND3.625.000 VND

-9%
Tiểu nam cảm ứng đặt sàn Inax AFU-600VAC (Aqua Ceramic)

Tiểu nam cảm ứng đặt sàn Inax AFU-600VAC (Aqua Ceramic)

360 x 410 x 800 (Chống khuẩn Màu trắng)

32.410.000 VND29.000.000 VND

-10%
Bồn tiểu nam cảm ứng Inax ASU-500V (kèm van xả cảm ứng)

Bồn tiểu nam cảm ứng Inax ASU-500V (kèm van xả cảm ứng)

372 x 420 x 99

32.310.000 VND30.300.000 VND

-6%
Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-431VR (Aqua Ceramic)

Bồn tiểu nam treo tường Inax AU-431VR (Aqua Ceramic)

330 x 330 x 640

3.270.000 VND2.930.000 VND

-10%
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-431VR

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-431VR

330 x 330 x 640

2.800.000 VND2.620.000 VND

-6%
Tiểu nam treo tường Inax AU-411V (Aqua Ceramic)

Tiểu nam treo tường Inax AU-411V (Aqua Ceramic)

360 x 410 x 800 (Chống khuẩn Màu trắng)

5.430.000 VND5.040.000 VND

-7%
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-411V (Màu trắng)

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-411V (Màu trắng)

360 x 410 x 800 (Màu trắng)

4.840.000 VND4.550.000 VND

-5%
Bồn tiểu nam treo tường Inax U-117V

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-117V

285 x 269 x 351 (Màu trắng)

1.780.000 VND1.685.000 VND

-5%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566