Phòng xông hơi khô Nofer

15%Phòng xông hơi Nofer SN-601R

Phòng xông hơi Nofer SN-601R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1700x1200x2150) - Made in Malaysia

99.875.000 VND

84.893.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer SN-602R

Phòng xông hơi Nofer SN-602R (Xông khô, Xông ướt, massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

97.995.000 VND

83.295.750 VND

10%Phòng xông hơi khô Nofer SPA 1208

Phòng xông hơi khô Nofer SPA 1208

(1200x850x2080) - Made in Malaysia

49.500.000 VND

44.550.000 VND

10%Phòng xông hơi khô Nofer SPA 1212

Phòng xông hơi khô Nofer SPA 1212

(1200x1200x2100) - Made in Malaysia

52.875.000 VND

47.587.000 VND

10%Phòng xông hơi khô Nofer SPA 1313

Phòng xông hơi khô Nofer SPA 1313

(1300x1300x2100) - Made in Malaysia

55.125.000 VND

49.612.000 VND