• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi khô bằng tia hồng ngoại

Phòng xông hơi khô bằng tia hồng ngoại

Phòng xông hơi khô, ướt bằng tia hồng ngoại Govern K023

Phòng xông hơi khô, ướt bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND62.622.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Govern K63-R03

Phòng xông hơi Govern K63-R03

2100x1400x2000 mm

115.650.000 VND104.085.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-022

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-022

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

78.550.000 VND66.767.000 VND

-15%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-023

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-023

1000x1000x2150 - Made in Malaysia

69.580.000 VND62.622.000 VND

-10%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-026

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-026

(1500x950x2150) - Made in Malaysia

76.680.000 VND65.178.000 VND

-15%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-072

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-072

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

99.850.000 VND84.872.500 VND

-15%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-073

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-073

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

91.880.000 VND78.098.000 VND

-15%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-075

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-075

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

91.950.000 VND78.157.500 VND

-15%
Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-077

Phòng xông hơi khô kết hợp ướt Govern K-077

(1435x835x2150) - Made in Malaysia

99.835.000 VND84.859.750 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern K9-R05 (Xông khô bằng tia hồng ngoại)

Phòng xông hơi Govern K9-R05 (Xông khô bằng tia hồng ngoại)

(1000x1000x1980) - Made in Malaysia

91.995.000 VND78.195.750 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern K61-R03 (xông khô hồng ngoại)

Phòng xông hơi Govern K61-R03 (xông khô hồng ngoại)

(1300x1300x2000) - Made in Malaysia

99.865.000 VND84.885.250 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern K9-R01 (xông khô bằng hồng ngoại)

Phòng xông hơi Govern K9-R01 (xông khô bằng hồng ngoại)

(1100x1000x1980) - Made in Malaysia

92.820.000 VND78.897.000 VND

-15%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566