• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi khô bằng tia hồng ngoại

Phòng xông hơi khô bằng tia hồng ngoại

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND62.622.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Govern K63-R03

Phòng xông hơi Govern K63-R03

2100x1400x2000 mm

115.650.000 VND104.085.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Govern K-022 (Xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-022 (Xông ướt, xông khô)

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

78.550.000 VND66.767.500 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern K-023 (Xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-023 (Xông ướt, xông khô)

1000x1000x2150 - Made in Malaysia

69.580.000 VND62.622.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Govern K-026 (xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-026 (xông ướt, xông khô)

(1500x950x2150) - Made in Malaysia

76.680.000 VND65.178.000 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern K-072 (Xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-072 (Xông ướt, xông khô)

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

86.980.000 VND

Phòng xông hơi Govern K-073 (Xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-073 (Xông ướt, xông khô)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

78.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern K-075 (xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-075 (xông ướt, xông khô)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

78.260.000 VND

Phòng xông hơi Govern K-077 (xông ướt, xông khô)

Phòng xông hơi Govern K-077 (xông ướt, xông khô)

(1435x835x2150) - Made in Malaysia

87.690.000 VND

Phòng xông hơi Govern K9-R05 (Xông khô bằng tia hồng ngoại)

Phòng xông hơi Govern K9-R05 (Xông khô bằng tia hồng ngoại)

(1000x1000x1980) - Made in Malaysia

69.995.000 VND

Phòng xông hơi Govern K61-R03 (xông khô hồng ngoại)

Phòng xông hơi Govern K61-R03 (xông khô hồng ngoại)

(1300x1300x2000) - Made in Malaysia

81.865.000 VND

Phòng xông hơi Govern K9-R01 (xông khô bằng hồng ngoại)

Phòng xông hơi Govern K9-R01 (xông khô bằng hồng ngoại)

(1100x1000x1980) - Made in Malaysia

69.820.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566