• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu rửa bát » Chậu rửa bát Faster

Chậu rửa bát Faster

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

Chậu rửa bát Faster FS 11046HM

1100 x 460 x 220 mm

6.900.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

Chậu rửa bát Faster FS 11046HL

1100 x 460 x 220 mm

6.900.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

Chậu rửa bát Faster FS 8245HS

820 x 450 x 228 mm

4.800.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

Chậu rửa bát Faster FS 8245HB

820 x 450 x 228 mm

4.800.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

Chậu rửa bát Faster FS 8143N

810 x 430 x 210 mm

1.900.000 VND

Chậu rửa bát Faster FS 7741

Chậu rửa bát Faster FS 7741

1.990.000 VND1.592.000 VND

-20%
Chậu rửa bát Faster FS 8343

Chậu rửa bát Faster FS 8343

2.100.000 VND1.680.000 VND

-20%
Chậu rửa bát Faster FS 8143

Chậu rửa bát Faster FS 8143

2.700.000 VND1.800.000 VND

-33%
Chậu rửa bát Faster FS 9243DB

Chậu rửa bát Faster FS 9243DB

4.000.000 VND2.995.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Faster FS 9546

Chậu rửa bát Faster FS 9546

950 x 460 mm

3.600.000 VND2.880.000 VND

-20%
Chậu rửa bát Faster FS 11650SL

Chậu rửa bát Faster FS 11650SL

8.000.000 VND5.995.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Faster FS 11650HM

Chậu rửa bát Faster FS 11650HM

7.500.000 VND5.625.000 VND

-25%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566