• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Chậu rửa bát » Chậu rửa bát Kagol

Chậu rửa bát Kagol

Chậu rửa bát Kagol K7243 Inox 201 lệch

Chậu rửa bát Kagol K7243 Inox 201 lệch

72x43x24 cm (DxRxC)

2.200.000 VND1.870.000 VND

-15%
Chậu rửa bát Kagol KND8046 Inox 304

Chậu rửa bát Kagol KND8046 Inox 304

80x46x22 cm (DxRxC)

7.800.000 VND5.850.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol KND8248-BT-CD

Chậu rửa bát Kagol KND8248-BT-CD

820x480x240 mm (DxRxS)

6.000.000 VND4.500.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol KND7848-304

Chậu rửa bát Kagol KND7848-304

780 x 480 x 240 mm

4.600.000 VND3.450.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol KNB8245 cân Inox 304

Chậu rửa bát Kagol KNB8245 cân Inox 304

850x420x240 mm

4.600.000 VND3.450.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol KNB7546 Inox 304

Chậu rửa bát Kagol KNB7546 Inox 304

750 x 460 x 240 mm

6.400.000 VND4.800.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol KND4540 Inox 304

Chậu rửa bát Kagol KND4540 Inox 304

45x40x24 cm (DxRxC)

2.800.000 VND2.380.000 VND

-15%
Chậu rửa bát Kagol K10046-BTL Inox 304

Chậu rửa bát Kagol K10046-BTL Inox 304

1000x460x240 mm

17.000.000 VND11.900.000 VND

-30%
Chậu rửa bát Kagol K12050-304

Chậu rửa bát Kagol K12050-304

1200x500x240mm

5.200.000 VND3.900.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol K10045 BT 304

Chậu rửa bát Kagol K10045 BT 304

1000x450x240 mm (DxRxS)

6.400.000 VND4.800.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol K8248-BT-304 cân

Chậu rửa bát Kagol K8248-BT-304 cân

820x480x240 mm (DxRxC)

5.900.000 VND4.425.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol K7846B-BT-304

Chậu rửa bát Kagol K7846B-BT-304

78x46x24 cm (DxRxC)

5.800.000 VND4.350.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol H10045-RD 304

Chậu rửa bát Kagol H10045-RD 304

1000x450x240 mm

5.900.000 VND4.425.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol H10045-304

Chậu rửa bát Kagol H10045-304

1000x450x240 mm

5.300.000 VND3.975.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol K7243 Inox 304 cân

Chậu rửa bát Kagol K7243 Inox 304 cân

72x43x24 cm (DxRxC)

4.600.000 VND3.450.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol K7243 Inox 304 lệch

Chậu rửa bát Kagol K7243 Inox 304 lệch

72x43x24 cm (DxRxC)

4.600.000 VND3.450.000 VND

-25%
Chậu rửa bát Kagol K10045-RD Inox 304

Chậu rửa bát Kagol K10045-RD Inox 304

100x45x24 cm (DxRxC)

4.300.000 VND3.440.000 VND

-20%
Chậu rửa bát Kagol K10045-CD Inox 304

Chậu rửa bát Kagol K10045-CD Inox 304

100x45x24 cm (DxRxC)

4.100.000 VND3.280.000 VND

-20%
1 2 3
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566