Chậu rửa (Lavabo) VIGLACERA

Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Viglacera BS415

Chậu rửa mặt lavabo dương bàn Viglacera BS415

525 x 420 x 186 mm

1.255.000 VND

Chậu rửa mặt đặt bàn đá Viglacera CD20

Chậu rửa mặt đặt bàn đá Viglacera CD20

418 x 418 x170 mm

1.000.000 VND

Chậu rửa lavabo âm bàn Viglacera CD21

Chậu rửa lavabo âm bàn Viglacera CD21

1.000.000 VND

Chậu rửa lavabo treo tường Viglacera VTL2

Chậu rửa lavabo treo tường Viglacera VTL2 (chưa có chân)

510 x 438 x 165 mm

750.000 VND

15%vi61-1

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VI61

1.535.000 VND

1.304.750 VND

15%VI51-1

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera CD51

600x490x190 mm

1.645.000 VND

1.398.250 VND

15%VI50-1

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VI50

600x420x165 mm

1.600.000 VND

1.360.000 VND

cd3-cd3

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD3

Ngừng sản xuất

Liên hệ

v72-v72

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera V72

490 x 365 x 132 mm

1.000.000 VND

cd16-cd16

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD16

585 x 404 x 148

875.000 VND

cd15-cd15

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD15

575 x 354 x 147 mm

1.280.000 VND

cd19-cd19

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD19

429 x 410 x 150

1.180.000 VND

v11-v11

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera V11

450 x 450 x 120

1.115.000 VND

Chậu rửa lavabo Viglacera V42Mrua-lavabo-viglacera-V42M

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera V42M

505 x 450 x 185

1.200.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-CD1

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera CD1

513 x 445 x 197

790.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-CD6

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera CD6

465 x 465 x 200

755.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-VTL2

Bộ chậu rửa lavabo chân đứng Viglacera VTL2 + VI1T

510 x 438 x 800

679.000 VND

Bộ chậu rửa chân đứng đồng bộ Viglacera VTL4

640 x 510

1.279.000 VND

Bộ chậu rửa chân lửng đồng bộ Viglacera VI5

560 x 475 x 464

884.000 VND

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VTL3 + Chân lửng VI5

486 x 430 x 59

750.000 VND

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VTL3N + Chân đứng VI1T

380 x 420 x 800

750.000 VND

Chậu rửa Lavabo đặt âm bàn đá Viglacera CA2

530 x 421

935.000 VND