Chậu rửa (Lavabo) VIGLACERA

Chậu rửa mặt đặt bàn đá Viglacera CD20

Chậu rửa mặt đặt bàn đá Viglacera CD20

418 x 418 x170 mm

1.000.000 VND

Chậu rửa lavabo âm bàn Viglacera CD21

Chậu rửa lavabo âm bàn Viglacera CD21

1.100.000 VND

10%Chậu rửa lavabo treo tường Viglacera VTL2

Chậu rửa lavabo treo tường Viglacera VTL2 (chưa có chân)

510 x 438 x 165 mm

500.000 VND

450.000 VND

vi61-1

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VI61

1.530.000 VND

VI51-1

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VI51

600x490x190 mm

1.550.000 VND

10%VI50-1

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VI50

600x420x165 mm

1.769.000 VND

1.592.000 VND

cd51-cd51

Chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera V51

600 x 490 x 190

1.892.000 VND

cd9-cd9

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD9

600 x 455 x 166

1.485.000 VND

cd3-cd3

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD3

Ngừng sản xuất

Liên hệ

v72-v72

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera V72

490 x 365 x 132 mm

1.000.000 VND

cd17-cd17

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD17

613 x 415 x 125 mm

984.000 VND

cd16-cd16

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD16

585 x 404 x 148

875.000 VND

cd15-cd15

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD15

575 x 354 x 147 mm

1.280.000 VND

v22-v22

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera V22

550 x 380 x 153 mm

1.273.000 VND

cd8

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD8

625 x 398 x 145 mm

1.188.000 VND

cd14-cd14

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD14

637 x 637 x 144

935.000 VND

v62-v62

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD18(V62)

437 x 485 x 211

1.084.000 VND

v82-v82

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera V82

460 x 460 x 180

984.000 VND

cd19-cd19

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CDS19

429 x 410 x 150

1.210.000 VND

v11-v11

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera V11

450 x 450 x 120

1.115.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-VU091

Chậu rửa Lavabo Viglacera VU9

960 x 470

1.105.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-VU071

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VU7 + Chân đứng V02.5

750 x 470

1.541.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-VU6+V02.5

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VU6 + Chân đứng V02.5

600 x 470

1.471.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-HL4-600

Bộ chậu rửa Lavabo chân đứng Viglacera HL4-600

688 x 586 x 237

1.279.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-CD50

Bộ chậu rửa Lavabo chân lửng Viglacera CD50

600 x 420 x 170

1.592.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-V52

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera V52

428 x 676 x 175

1.212.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-V42

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera V42

505 x 460 x 150

1.235.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-V32

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera V32

460 x 575 x 190

1.325.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-CD1

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera CD1

513 x 445 x 197

790.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-CD6

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera CD6

465 x 465 x 200

755.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-CD5

Chậu rửa Lavabo đặt bàn đá Viglacera CD5

512 x 460 x 168

1.307.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-VG1

Chậu rửa Lavabo góc chân đứng Viglacera VG1 + VI1T

375 x 472 x 800

795.000 VND

Chau-lavabo-Viglacera-VTL2

Bộ chậu rửa lavabo chân đứng Viglacera VTL2 + VI1T

510 x 438 x 800

679.000 VND

Bộ chậu rửa chân đứng đồng bộ Viglacera VTL4

640 x 510

1.279.000 VND

Chậu rửa Lavabo đặt âm bàn đá Viglacera CA1

651 x 444 x 207

985.000 VND

Bộ chậu rửa chân lửng đồng bộ Viglacera VI5

560 x 475 x 464

884.000 VND

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường + Chân lửng đồng bộ Viglacera V02.3

833.000 VND

Chậu rửa Lavabo đặt trên bàn đá Viglacera CD2

570 x 495

778.000 VND

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VTL3 + Chân lửng VI5

486 x 430 x 59

779.000 VND

Bộ chậu rửa Lavabo treo tường Viglacera VTL3N + Chân đứng VI1T

380 x 420 x 800

779.000 VND