Phụ kiện phòng tắm BAO

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 02

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 02

250 x 250 x 390 mm

775.000 VND

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 01

Kệ góc đựng đồ 2 tầng Inox 304 NP-Bao 01

250 x 250 x 300 mm

775.000 VND

10%lg-12060

Ga thoát sàn LG 12060

199.000 VND

179.000 VND

10%lg-11760

Ga thoát sàn LG 11760

964.000 VND

867.000 VND

10%lg-11560

Thoát sàn LG 11560

765.000 VND

688.000 VND

10%bn-1024

Móc áo BN 1015

914.000 VND

822.000 VND

10%bn-2150

Móc áo BN 2150

665.000 VND

598.000 VND

10%bn-223

Móc áo BN 223

555.000 VND

499.000 VND

10%bn-224

Móc áo BN 224

657.000 VND

591.000 VND

10%bn-114

Móc áo BN 114

532.000 VND

478.000 VND

10%bn-115

Móc áo BN 115

615.000 VND

553.000 VND

10%bn-900a

Kệ kính BN900

647.000 VND

582.000 VND

10%bn-800a

Kệ kính BN 800

699.000 VND

629.000 VND

10%bn-700a

Kệ kính BN 700

647.000 VND

582.000 VND

10%m7-702

Kệ kính M7 – 702

996.000 VND

896.000 VND

10%m8---802

Kệ kính M9 – 902

1.595.000 VND

1.435.000 VND

10%bn-400

Kệ kính BN 400

2.027.000 VND

1.824.000 VND

10%bn-500

Kệ kính BN 500

2.027.000 VND

1.824.000 VND

10%bn-130

Vắt khăn BN 130

1.163.000 VND

1.046.000 VND

10%bn-120

Vắt khăn BN 120

2.493.000 VND

2.243.000 VND

10%m7-707

Vắt khăn M7 – 707

1.047.000 VND

942.000 VND

10%m8-8016

Vắt khăn M8 – 801

1.236.000 VND

1.112.000 VND

10%m7-701

Vắt khăn M7 – 701

888.000 VND

799.000 VND

10%m3-8007

Vắt khăn M3 – 8007

376.000 VND

338.000 VND

10%m3-8008

Vắt khăn M3 – 8008

326.000 VND

293.000 VND

10%m1-1001

Vắt khăn M1 – 1001

228.000 VND

205.000 VND

10%m2-7001

Vắt khăn M2 – 7001

358.000 VND

322.000 VND

10%m8-804

Vòng treo khăn M8 – 804

844.000 VND

759.000 VND

10%m7-704l

Vòng treo khăn M7 – 704L

636.000 VND

572.000 VND

10%m7-704

Vòng treo khăn M7 – 704L

636.000 VND

572.000 VND

10%m6-604

Vòng treo khăn M6 – 604

832.000 VND

748.000 VND

m4-404l

Vòng treo khăn M4 – 404L

512.000 VND

569.000 VND

10%m4-404

Vòng treo khăn M4 – 404

569.000 VND

512.000 VND

10%m5-504

Vòng treo khăn M5 – 504

195.000 VND

175.000 VND

10%m3-8004

Vòng treo khăn M3 – 8004

195.000 VND

175.000 VND

10%m2-7004

Vòng treo khăn M2 – 7004

193.000 VND

173.000 VND

10%m1-1004

Vòng treo khăn 1004

150.000 VND

135.000 VND

10%bn-2200

Móc áo 2200

352.000 VND

316.000 VND

10%bn-2100

Móc áo BN 2100

333.000 VND

299.000 VND

10%bn-1090

Móc áo BN 1090

352.000 VND

316.000 VND