Phụ kiện phòng tắm

Bo-phu-kien-inox-Rovely-TH6000

Bộ phụ kiện phòng tắm Rovely HT6001

1.600.000 VND

Bo-phu-kien-inox-Rovely-th3000

Bộ phụ kiện phòng tắm Rovely TH3000

950.000 VND

Bo-phu-kien-inox-Rovely-th1000

Bộ phụ kiện phòng tắm Rovely TH1000

720.000 VND

acc0601

Thanh vắt khăn Moen ACC0601

Thanh vắt khen Moen ACC0601

19.800.000 VND

6000

Kệ kính thẳng Rovely TH6000

Please Call: 0983.573.166

22%Xiphong inox Rovely 702

Xiphong inox Rovely 703

450.000 VND

350.000 VND

5000

Kệ kính thẳng Rovely TH5000

Please Call: 0983.573.166

17%Vat-khan-gian-nhom-Rovely-TH077

Vắt khăn giàn nhôm Rovely TH077

Vắt khăn giàn nhôm Rovely TH077

1.150.000 VND

950.000 VND

13%Thanh-vat-khan-inox-Rovely-TH003

Thanh treo khăn inox Rovely TH003

Thanh treo khăn inox Rovely TH003

450.000 VND

390.000 VND

19%Thanh-vat-khan-inox-Rovely-TH002

Thanh treo khăn inox Rovely TH002

Thanh treo khăn inox Rovely TH002

310.000 VND

250.000 VND

14%Thanh-vat-khan-inox-Rovely-TH001

Thanh treo khăn inox Rovely TH001

Thanh treo khăn inox Rovely TH001

350.000 VND

300.000 VND

15%Moc-ao-inox-Rovely-TH005

Móc áo inox 5 vấu Rovely TH005

Móc áo inox 5 vấu Rovely TH005

390.000 VND

330.000 VND

14%Moc-ao-inox-Rovely-TH006

Móc áo inox 6 vấu Rovely TH006

Móc áo inox 6 vấu Rovely TH006

350.000 VND

300.000 VND

18%Moc-ao-inox-Rovely-TH007

Móc áo inox 7 vấu Rovely TH007

Móc áo inox 7 vấu Rovely TH007

550.000 VND

450.000 VND

14%Moc-ao-inox-Rovely-TH009

Móc áo inox 5 vấu Rovely TH009

Móc áo inox 5 vấu Rovely TH009

350.000 VND

300.000 VND

22%Moc-ao-inox-Rovely-TH059

Móc áo inox 7 vấu Rovely TH059

Móc áo inox 7 vấu Rovely TH059

450.000 VND

350.000 VND

18%Moc-ao-inox-Rovely-TH085

Móc áo inox 7 vấu Rovely TH085

Móc áo inox 7 vấu Rovely TH085

550.000 VND

450.000 VND

16%Lo-giay-inox-Rovely-TH071

Lô giấy inox Rovely TH071

Lô giấy inox Rovely TH071

300.000 VND

250.000 VND

13%Lo-giay-inox-Rovely-TH070

Lô giấy inox Rovely TH070

Lô giấy inox Rovely TH070

370.000 VND

320.000 VND

14%Lo-giay-inox-Rovely-TH033

Lô giấy inox Rovely TH033

Lô giấy inox Rovely TH033

410.000 VND

350.000 VND

Giá gài sen tắm bằng nhựa Caesar 51100MCC

Giá gài sen tắm bằng nhựa mạ Caesar 51100MCC

35.000 VND

16%Ke-xa-phong-inox-Rovely-TH021

Kệ đựng xà phòng inox Rovely TH021

Kệ đựng xà phòng inox Rovely TH021

300.000 VND

250.000 VND

14%Ke-dung-do-inox-Rovely-th096

Kệ inox thẳng Rovely TH096

Kệ inox thẳng Rovely TH096

990.000 VND

850.000 VND

11%Ke-goc-nhom-Rovely-TH087

Kệ góc nhôm Rovely TH087

Kệ góc nhôm Rovely TH087

850.000 VND

750.000 VND

Giá gài sen tắm bằng nhựa Caesar 51100MCW

Giá gài sen tắm bằng nhựa Caesar 51100MCW

22.000 VND

12%Ke-dung-do-inox-Rovely-th088

Kệ góc inox Rovely TH088

Kệ góc inox Rovely TH088

400.000 VND

350.000 VND

15%Ke-dung-do-inox-Rovely-th089

Kệ góc nhôm Rovely TH089

Kệ góc inox Rovely TH089

650.000 VND

550.000 VND

17%Ke-dung-do-inox-Rovely-th098

Kệ góc inox Rovely TH098

Kệ góc inox Rovely TH098

1.150.000 VND

950.000 VND

Dây sen nhựa Caesar 13505MCW

Dây sen nhựa Caesar 13505MCW

66.000 VND

10%Ke-kinh-goc-Rovely-TH047

Kệ kính góc Rovely TH047

Kệ kính góc Rovely TH047

500.000 VND

450.000 VND

Tay sen nhựa Caesar 50211MCW

Tay sen nhựa Caesar 50211MCW

66.000 VND

9%Ke-kinh-goc-Rovely-TH046

Kệ kính góc Rovely TH046

Kệ kính góc Rovely TH046

770.000 VND

700.000 VND

9%Ke-kinh-goc-Rovely-TH045

Kệ kính góc Rovely TH045

Kệ kính góc Rovely TH045

990.000 VND

900.000 VND

14%Ke-kinh-goc-Rovely-TH072

Kệ kính góc Rovely TH072

Kệ kính góc Rovely TH072

350.000 VND

300.000 VND

7%Ke-kinh-goc-Rovely-TH073

Kệ kính góc Rovely TH073

Kệ kính góc Rovely TH073

650.000 VND

600.000 VND

Ke-kinh-goc-Rovely-TH074

Kệ kính góc Rovely TH074

Kệ kính góc Rovely TH074

850.000 VND

13%Ke-kinh-thang-Rovely-TH043

Kệ kính thẳng Rovely TH043

Kệ kính thẳng Rovely TH043

750.000 VND

650.000 VND

10%Ke-kinh-thang-Rovely-TH042

Kệ kính thẳng Rovely TH042

Kệ kính thẳng Rovely TH042

950.000 VND

850.000 VND

Bộ xả chữ P lavabo bằng nhựa Caesar BF405P

Bộ xả chữ P lavabo bằng nhựa Caesar BF405P

77.000 VND

25%Ke-dung-ban-chai-Rovely-TH083

Kệ đựng bàn chải đánh răng Rovely TH083

Kệ đựng bàn chải Rovely TH083

400.000 VND

300.000 VND