Bộ tủ chậu SENLI

10%Bộ tủ chậu SENLI H500E

Bộ tủ chậu SENLI H500E

500 x 450 mm

7.667.000 VND

6.900.000 VND

10%Bộ tủ chậu SENLI H650A

Bộ tủ chậu SENLI H650A

650 x 560 mm

7.667.000 VND

6.900.000 VND

10%Bộ tủ chậu SENLI

Bộ tủ chậu SENLI H650A (có tủ cạnh )

650 x 560 mm

8.778.000 VND

7.900.000 VND

15%

Bộ tủ chậu liền gương Senli S800F

Tủ Inox 304 chống nước - 820 x 480

10.000.000 VND

8.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu liền gương Senli S800C

Tủ Inox 304 chống nước - dài 800 mm

9.295.000 VND

7.900.000 VND

Bộ tủ chậu liền gương Senli S800A

Tủ Inox 304 chống nước - dài 800 mm

Please Call: 0983.573.166

15%

Bộ tủ chậu inox Senli S1000A

Tủ Inox 304 chống nước - (1000x500)

12.360.000 VND

10.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu inox Senli S1000B

Tủ Inox 304 chống nước - (1000x500)

12.710.000 VND

10.800.000 VND

15%

Bộ tủ chậu inox SENLI S1000C

Tủ Inox 304 chống nước - (1000x500)

13.890.000 VND

11.800.000 VND

15%

Bộ tủ chậu inox Senli S920A

Tủ Inox 304 chống nước - (920x470)

10.360.000 VND

8.800.000 VND

15%

Bộ tủ chậu inox Senli S1000D

Tủ Inox 304 chống nước - (1000x470)

12.360.000 VND

10.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu inox SENLI S800M

Tủ Inox 304 chống nước - (800x510)

11.180.000 VND

9.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu inox SENLI S800R

Tủ Inox 304 chống nước - (800x460)

10.000.000 VND

8.500.000 VND

15%Tủ gương nhà tắm SENLI T1000A

Tủ gương nhà tắm SENLI T1000A

Tủ kính cường lực - (1000x600)

13.420.000 VND

11.400.000 VND

15%Tủ gương nhà tắm SENLI T1000B

Tủ gương nhà tắm SENLI T1000B

Tủ kính cường lực - (1000x600)

10.850.000 VND

9.220.000 VND

15%Tủ gương nhà tắm SENLI T1000K

Tủ gương nhà tắm SENLI T1000K

Tủ kính cường lực - (1000x530)

14.710.000 VND

12.500.000 VND

15%Tủ gương nhà tắm SENLI T1030A

Tủ gương nhà tắm SENLI T1030A

Tủ kính cường lực - (1030x530)

11.120.000 VND

9.450.000 VND

15%Tủ gương nhà tắm SENLI T1050C

Tủ gương nhà tắm SENLI T1050C

Tủ kính cường lực - (1050x530)

11.420.000 VND

9.700.000 VND

Bộ tủ chậu kính SENLI T1050D

Tủ kính cường lực - (1050x560)

Please Call: 0983.573.166

16%

Bộ tủ chậu kính SENLI T1200C

Tủ kính cường lực - (1200x530)

10.800.000 VND

9.000.000 VND

Bộ tủ chậu kính SENLI T1450B

Tủ kính cường lực - (1450x580)

Please Call: 0983.573.166

6%

Bộ tủ chậu kính SENLI T900E

Tủ kính cường lực - (900x530)

10.590.000 VND

9.900.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T900H

Tủ kính cường lực - (900x560)

9.530.000 VND

8.100.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T900K

Tủ kính cường lực - (900x560)

9.530.000 VND

8.100.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T900R

Tủ kính cường lực - (900x500)

9.890.000 VND

8.400.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T920A

Tủ kính cường lực - (920x530)

14.060.000 VND

11.950.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T920B

Tủ kính cường lực - (920x520)

11.770.000 VND

10.000.000 VND

Bộ tủ chậu kính SENLI T980C

Tủ kính cường lực - (980x530)

Please Call: 0983.573.166

Bộ tủ chậu kính SENLI T980D

Tủ kính cường lực - (980x530)

Please Call: 0983.573.166

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T800A

Tủ kính cường lực - (800x550)

11.650.000 VND

9.900.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T800E

Tủ kính cường lực - (800x500)

7.650.000 VND

6.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T800H

Tủ kính cường lực - (800x530)

9.060.000 VND

7.700.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T800P

Tủ kính cường lực - (800x530)

8.240.000 VND

7.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T830C

Tủ kính cường lực - (830x500)

8.830.000 VND

7.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860B

Tủ kính cường lực - (860x530)

11.180.000 VND

9.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860D

Tủ kính cường lực - (860x530)

11.060.000 VND

9.400.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860E

Tủ kính cường lực - (860x530)

10.000.000 VND

8.500.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860H

Tủ kính cường lực - (860x530)

9.180.000 VND

7.800.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860K

Tủ kính cường lực - (860x530)

9.650.000 VND

8.200.000 VND

15%

Bộ tủ chậu kính SENLI T860M

Tủ kính cường lực - (860x530)

8.950.000 VND

7.600.000 VND