Bộ tủ chậu may đo theo yêu cầu

Bộ tủ chậu tân cổ điển 03

Bộ tủ chậu tân cổ điển 03

Kích thước tùy chọn

Hàng đặt

Bộ tủ chậu tân cổ điển 02

Bộ tủ chậu tân cổ điển 02

Kích thước tùy chọn

Hàng đặt

Bộ tủ chậu tân cổ điển 01

Bộ tủ chậu tân cổ điển 01

Kích thước tùy chọn

Hàng đặt

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 889-1

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 889-1

Kích thước tùy chọn

18.240.000 VND

16.416.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 828

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 828

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 896

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 896

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 897

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 897

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 879

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 879

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 876

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 876

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 859

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 859

Kích thước tùy chọn

20.480.000 VND

18.432.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp ST-889

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 889

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Liên hệ

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2090

520 x 450 mm

6.900.000 VND

6.400.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2091

600 x 450 mm

7.600.000 VND

7.000.000 VND

6%Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

Tủ chậu PVC Cao Cấp BROSS 0615

600 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

5%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X009

810 x 465 mm

10.200.000 VND

9.600.000 VND

6%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

750 x 460 mm

9.200.000 VND

8.600.000 VND

8%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083(chưa bao gồm vòi+ xi phông)

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2083(chưa bao gồm vòi+ xi phông)

800 x 460 mm

11.500.000 VND

10.500.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2082

900 x 470 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

Bộ tủ chậu PVC BROSS 1207

1070 x 465 mm

9.600.000 VND

8.900.000 VND

13%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS X005

1010 x 480 mm

11.500.000 VND

9.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Bross 2015

810 x 470 mm

8.500.000 VND

7.900.000 VND

7%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2092

600 x 450 mm

8.000.000 VND

7.400.000 VND

9%Bộ tủ chậu PVC cao cấp BROSS 2080

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS 2080

460 x 750 mm

8.041.000 VND

7.237.000 VND

10%

Tủ chậu lavabo đặt theo yêu cầu

giá/m

5.556.000 VND

5.000.000 VND

Tủ chậu lavabo nhựa PVC BROSS BRS 2014

dài 91 x rộng 47 cao 47 cm

9.500.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2017

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2017

610 x 470 mm

9.278.000 VND

8.350.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2015

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2015

810 x 470 mm

9.661.000 VND

8.695.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004N

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004N

810 x 460 mm

9.876.000 VND

8.889.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-003

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-003

81,5 x 47 x 47 cm

10.494.000 VND

9.445.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004V

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-004V (chưa bao gồm vòi+ xi phông)

tủ chính 81,7 x 47 x 47 cm

10.494.000 VND

9.445.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2032

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2032

Tủ chính (DxR) : 500x400mm

9.877.000 VND

8.889.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2070

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS 2070(600x500mm)

9.278.000 VND

8.350.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-009

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-009

810 x 465 x 820 mm

11.593.000 VND

10.434.000 VND

9%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-008

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-008

810 x 465 x 480 mm

10.457.000 VND

9.412.000 VND

10%Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-007

Tủ chậu PVC cao cấp BROSS BRS X-007

610 x 460 x 500 mm

9.550.000 VND

8.595.000 VND