Bộ tủ chậu bằng nhựa

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5255+EH154TG

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5255+EH154TG

435 x 435 x 400 mm

3.911.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp DADA 2605

Bộ tủ chậu PVC cao cấp DADA 2605

800 x 550mm

11.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp DADA HY01

Bộ tủ chậu PVC cao cấp DADA HY01

800 x 500mm

10.200.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 889-1

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 889-1

Kích thước tùy chọn

18.240.000 VND

16.416.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 828

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 828

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 896

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 896

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 897

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 897

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 879

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 879

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 876

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 876

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 859

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 859

Kích thước tùy chọn

20.480.000 VND

18.432.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp ST-889

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 889

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5253 (FB001A+EH445V)

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5253 (FB001A+EH445V)

470x 450x 450 mm

5.555.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5240 (FB001A+EH660V)

480x 565x 490 mm

5.984.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5253 (FB001A+EH160V)

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5253 (FB001A+EH160V)

480x 565x 490 mm

6.608.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5253+EH152V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5253+EH152V

435x 490x 400 mm

4.644.000 VND

Tủ treo Caesar EH056V

435x400x400 mm

3.102.000 VND

Tủ treo Caesar EH054V

418x300x400 mm

2.333.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5388+EH0120V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5388+EH0120V

480x 1190x 450 mm

19.776.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5386+EH0100V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5386+EH0100V

480x 990x 450 mm

14.791.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5384+EH080V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5384+EH080V

480x 785x 450 mm

10.494.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5382+EH080V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5382+EH080V

480x 785x 450 mm

10.494.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5380+EH051V

480x 490x 450 mm

6.301.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5376+EH071V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5376+EH071V

440x 775x 350 mm

10.078.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5374+EH063RV

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5374+EH063RV

440x 685x 350 mm

8.616.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5372+EH063LV

440x 685x 350 mm

8.616.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5370+EH052V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5370+EH052V

430x 415x 350 mm

4.206.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5368+EH090V

483x 865x 450 mm

11.106.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5364+EH065V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5364+EH065V

380x 625x 450 mm

8.022.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5362+EH065V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5362+EH065V

380x 625x 450 mm

8.022.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5259+EH156V

365x 485x 400 mm

4.644.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5257+EH155V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5257+EH155V

385x 390x 400 mm

3.402.000 VND

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5255+EH154V

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5255+EH154V

435 x 435 x 400 mm

3.911.000 VND

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8826

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8826

800 x 500 mm

13.300.000 VND

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8841

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8841

700 x 480 mm

10.080.000 VND

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8846

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8846

800 x 480 mm

10.800.000 VND

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8861

Bộ tủ chậu PVC MOONOAH MN-8861

600 x 480 mm

8.680.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS-61023

Bộ tủ chậu Plywood CS-61023

990 x 511 x 525 mm

25.000.000 VND

22.500.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood ZHX-21012

Bộ tủ chậu Plywood ZHX-21012

980 x 497 x 480 mm

26.190.000 VND

23.570.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood ZHX-20816

Bộ tủ chậu Plywood ZHX-20816

800 x 490 x 540 mm

19.060.000 VND

17.150.000 VND

10%Bộ tủ chậu Plywood CS-37081T

Bộ tủ chậu Plywood CS-37081T

730 x 498 x 420 mm

23.030.000 VND

20.720.000 VND