Bộ tủ chậu bàn đá

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 828

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 828

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 896

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 896

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

10%Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 897

Bộ tủ chậu nhựa PVC cao cấp Sáng Tạo 897

Kích thước tùy chọn

19.200.000 VND

17.280.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1704

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1703

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1702

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1701

Liên hệ

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Bộ tủ chậu PVC cao cấp Ngân Phát NP-1700

Liên hệ

10%

Tủ chậu lavabo đặt theo yêu cầu

giá/m

5.556.000 VND

5.000.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-MF-1500

1500x550x885

61.223.000 VND

55.100.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-MC-1200

1200x530x810

39.556.000 VND

35.600.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-MC-1000

1000x530x810

34.445.000 VND

31.000.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-MC-800

800x530x810

32.667.000 VND

29.400.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-MC-600

600x530x810

28.223.000 VND

25.400.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-LX-1200

1200x550x875

32.889.000 VND

29.600.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-LX-1100

1100x550x875

32.000.000 VND

28.800.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-LX-900

900x550x875

Please Call: 0983.573.166

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-LX-800

800x550x875

29.334.000 VND

26.400.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-JX-1100

1100 x 530 x 827

Please Call: 0983.573.166

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HD-1200

1200x530x865

Please Call: 0983.573.166

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HD-1100

1100x530x890

Please Call: 0983.573.166

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HD-800 (không chân)

800x530x890

33.445.000 VND

30.100.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HD-800 (có chân)

800x530x890

36.667.000 VND

33.000.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HD-650

650x530x890

39.889.000 VND

35.900.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HD-650 (không chân)

650x530x890

36.000.000 VND

32.400.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HB-1100

1100x530x865

38.223.000 VND

34.400.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HB-1000

1000x530x865

41.778.000 VND

37.600.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HB-900

900x530x865

37.556.000 VND

33.800.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-HB-800

800x530x865

36.667.000 VND

33.000.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-GX-1300

1300x530x890

44.889.000 VND

40.400.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-GX-1200

1200x530x890

44.000.000 VND

39.600.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-GX-1100

1100x530x890

43.112.000 VND

38.800.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-GX-1000

1000x530x890

42.223.000 VND

38.000.000 VND

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-GX-900

900x520x1010

Please Call: 0983.573.166

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-GX-800

800x530x890

40.445.000 VND

36.400.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-FB-1100

1100x530x1030

39.556.000 VND

35.600.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-FB-900

900x530x1030

37.778.000 VND

34.000.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-CL-1200

1200x530x890

41.889.000 VND

37.700.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-CL-1100

1100x530x890

41.000.000 VND

36.900.000 VND

10%

Bộ tủ chậu PVC cao cấp NP-CL-900

900x530x890

39.223.000 VND

35.300.000 VND