Phòng xông hơi ướt Euroking

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

Phòng xông hơi EuroKing EU-A601

1200 x 1000 x 2200 mm

82.250.000 VND

74.025.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

Phòng xông hơi EuroKing EU-A602

1500 x 1000 x 2200 mm

91.415.000 VND

82.273.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKig EU-A803

Phòng xông hơi EuroKing EU-A803

1000 x 850 x 2200 mm

67.915.000 VND

61.123.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

Phòng xông hơi EuroKing EU-A810B

1265 x 786 x 2170 mm

54.050.000 VND

48.645.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

Phòng xông hơi EuroKing EU-A808

1200 x 900 x 2200 mm

74.260.000 VND

66.834.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

Phòng xông hơi EuroKing EU-A806

1000 x 850 x 2200 mm

66.505.000 VND

59.854.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

Phòng xông hơi EuroKing EU-A805

1200 x 900 x 2200 mm

74.025.000 VND

66.622.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

Phòng xông hơi EuroKing EU-A802

1180 x 850 x 2200 mm

69.325.000 VND

62.392.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

Phòng xông hơi EuroKing EU-A801

1350 x 900 x 2200 mm

72.850.000 VND

65.565.000 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

Phòng xông hơi EuroKing EU-8048

1000 x 800 x 2200 mm

52.875.000 VND

47.587.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

Phòng xông hơi EuroKing EU-8047

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VND

47.587.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

Phòng xông hơi EuroKing EU-8855

1500 x 850 x 2150 mm

64.625.000 VND

58.162.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

Phòng xông hơi EuroKing EU-8824

1500 x 1500 x 2200 mm

88.125.000 VND

79.312.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

Phòng xông hơi EuroKing EU-8825

1320 x 1320 x 2200 mm

78.725.000 VND

70.852.500 VND

10%Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

Phòng xông hơi EuroKing EU-8045

900 x 900 x 2200 mm

52.875.000 VND

47.587.500 VND

10%phòng xông hơi Euroking EU-8013

Phòng xông hơi Euroking EU-8013 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

42.975.000 VND

38.677.000 VND

10%

Phòng xông hơi Euroking EU-8032A

(950x950x2200)

46.295.000 VND

41.665.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

(1000x1000x2200)

48.625.000 VND

43.760.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8033

Phòng xông hơi Euroking EU-8033 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

46.295.000 VND

41.665.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8037

Phòng xông hơi Euroking EU-8037 (Xông hơi ướt)

(1350x950x2100) - Made in Malaysia

66.150.000 VND

59.535.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-824

Phòng xông hơi Euroking EU-824 (Xông hơi ướt, Massage)

(1530x1530x2200) - Made in Malaysia

84.375.000 VND

75.937.000 VND

3%Phòng xông hơi Euroking EU-825

Phòng xông hơi Euroking EU-825 (Xông hơi ướt, Massage)

(1320x1320x2200) - Made in Malaysia

70.537.500 VND

67.837.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-837

Phòng xông hơi Euroking EU-837 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x900x2200) - Made in Malaysia

42.525.000 VND

38.272.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-838

Phòng xông hơi Euroking EU-838 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2150) - Made in Malaysia

42.075.000 VND

37.867.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-852

Phòng xông hơi Euroking EU-852 (Xông hơi ướt, Massage)

(1100x800x2150) - Made in Malaysia

41.625.000 VND

37.462.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-855

Phòng xông hơi Euroking EU-855 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x850x2150) - Made in Malaysia

61.875.000 VND

55.687.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8600

Phòng xông hơi Euroking EU-8600 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

43.945.000 VND

39.550.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8601

Phòng xông hơi Euroking EU-8601 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

45.120.000 VND

40.608.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8603

Phòng xông hơi Euroking EU-8603 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

41.125.000 VND

37.012.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8604

Phòng xông hơi Euroking EU-8604 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

45.825.000 VND

41.242.500 VND