Phòng xông hơi ướt đế ngọc trai

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

1350x1350x2150 mm

90.890.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-103P

Phòng xông hơi Govern JS-103P (đế ngọc trai)

1050x1050x2150 mm

65.190.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

1000x1000x2150 mm

63.595.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

900x900x2150 mm

61.630.000 VND

10%Phòng xông hơi NOFER VS-801

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

(950x950x2150)

54.000.000 VND

48.600.000 VND

10%Phòng xông hơi NOFER VS-802

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

60.750.000 VND

54.675.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-808

Phòng xông hơi Nofer VS-808ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1300x2150) - Made in Malaysia

82.250.000 VND

69.912.500 VND

10%Phòng xông hơi Nofer VS-809

Phòng xông hơi Nofer VS-809ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

88.875.000 VND

79.987.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer PS-202P

Phòng xông hơi Nofer VS-202 (Xông ướt, Massage, Ngọc trai)

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

55.225.000 VND

46.941.250 VND

15%Phòng xông hơi Nofer PS-203P

Phòng xông hơi Nofer VS-203 (Xông ướt, Massage)

(1250x1250x2150) - Made in Malaysia

64.625.000 VND

54.931.250 VND

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-101 (Xông hơi ướt, massage)

(900x900x2150) - Made in Malaysia

51.760.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-102 (Xông hơi ướt, massage)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

51.970.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-103 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-103 (Xông hơi ướt, massage)

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

55.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-109

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông ướt, massage, sục khí)

(1350x1350x2150) - Made in Malaysia

72.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

79.590.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0907

Phòng xông hơi Govern JS-0907 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1350x1350x2150) - Made in Malaysia

96.650.000 VND