Phòng xông hơi sục khí

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

1350x1350x2150 mm

90.890.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-855

Phòng xông hơi Euroking EU-855 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x850x2150) - Made in Malaysia

61.875.000 VND

55.687.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2005

Phòng xông hơi Brothers BL-2005 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1700x850x2100)

54.245.000 VND

48.820.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2009 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1700x900x2150)

52.797.000 VND

47.517.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Brothers BL-2014

Phòng xông hơi Brothers BL-2014 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1300x2150)

43.465.000 VND

39.115.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0734

Phòng xông hơi Appollo A-0734 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1710x820x2200) - Made in Malaysia

85.400.000 VND

76.800.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0735

Phòng xông hơi Appollo A-0735 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1810x1120x2200) - Made in Malaysia

91.300.000 VND

82.080.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0808

Phòng xông hơi Appollo A-0808 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1560x1560x2190) - Made in Malaysia

91.440.000 VND

82.290.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0812 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1250x2180) - Made in Malaysia

72.660.000 VND

65.390.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0818S

Phòng xông hơi Appollo A-0818S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1550x1540x2215) - Made in Malaysia

92.960.000 VND

83.660.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0819S

Phòng xông hơi Appollo A-0819S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1380x1350x2170) - Made in Malaysia

84.620.000 VND

76.150.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0828S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1520x860x2200) - Made in Malaysia

90.270.000 VND

81.235.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0830S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1750x940x2200) - Made in Malaysia

92.610.000 VND

83.345.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0856

Phòng xông hơi Appollo A-0856 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1480x1480x2200) - Made in Malaysia

107.850.000 VND

97.060.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0861

Phòng xông hơi Appollo A-0861 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x1500x2180) - Made in Malaysia

114.880.000 VND

103.390.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-869

Phòng xông hơi Appollo A-869 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1750x940x2200) - Made in Malaysia

98.470.000 VND

88.620.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0906 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1150x1150x2150) - Made in Malaysia

82.560.000 VND

10%Phòng xông hơi Nofer VS-809

Phòng xông hơi Nofer VS-809ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

88.875.000 VND

79.987.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-106 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-106 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1400x850x2150) - Made in Malaysia

67.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-107 ( Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-107 ( Xông ướt, massage, sục khí)

(1550x850x2150) - Made in Malaysia

68.650.000 VND

15%

Phòng xông hơi Govern JS-108 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1700x850x2150) - Made in Malaysia

69.880.000 VND

59.398.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-109

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông ướt, massage, sục khí)

(1350x1350x2150) - Made in Malaysia

72.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

79.590.000 VND

Phòng xông hơi GOVERN JS-8156

Phòng xông hơi Govern JS-8156 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1700x800x2150) - Made in Malaysia

Hết hàng - Ngừng sản xuất

10%Phòng xông hơi Govern JS-8158

Phòng xông hơi Govern JS-8158 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1800x1100x2150) - Made in Malaysia

79.760.000 VND

71.784.000 VND