• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi ướt » Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt  Govern JS-0102

Phòng xông hơi ướt Govern JS-0102

1000 x 1000 x 2200 mm

51.970.000 VND

Phòng xông hơi ướt  Govern JS-0112 New

Phòng xông hơi ướt Govern JS-0112 New

1200 x 1200 x 2200 mm

65.180.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.7m ( có sục khí )

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.7m ( có sục khí )

1700x900x2200 - Made in Malaysia

116.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.5m ( có sục khí )

Phòng xông hơi Govern JS-0958P 1.5m ( có sục khí )

1500x900x2200 - Made in Malaysia

115.280.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9090 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-9090 (Xông hơi ướt, massage)

900x900x2150 mm

56.180.000 VND47.750.000 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern JS-9050KTV (Không TV)

Phòng xông hơi Govern JS-9050KTV (Không TV)

1500x1500x2150 mm

98.150.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS 8218

Phòng xông hơi Govern JS 8218

1100 x 1100 x 2150 mm

65.980.000 VND56.083.000 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern JS 9050

Phòng xông hơi Govern JS 9050

1500 x 1500 x 2150 mm

98.150.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0907P

Phòng xông hơi Govern JS-0907P

1350x1350x2150 mm

109.960.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

1500x1500x2150 mm

125.260.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

1500x1500x2150 mm

105.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051P

Phòng xông hơi Govern JS-9051P

1500x1500x2150 mm

146.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

1700x900x2150 mm

112.980.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0906 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-0906 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1150x1150x2150) - Made in Malaysia

82.560.000 VND

Phòng tắm massage Govern AT-G0904 (Không xông hơi)

Phòng tắm massage Govern AT-G0904 (Không xông hơi)

1000x1000x2150 - Made in Malaysia

42.290.000 VND38.000.000 VND

-10%
Phòng tắm massage Govern AT-D0936 (Không xông hơi)

Phòng tắm massage Govern AT-D0936 (Không xông hơi)

900x900x2150 - Made in Malaysia

38.850.000 VND34.965.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Govern JS-101 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-101 (Xông hơi ướt, massage)

(900x900x2150) - Made in Malaysia

51.760.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-102 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-102 (Xông hơi ướt, massage)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

51.970.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-103 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-103 (Xông hơi ướt, massage)

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

55.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-104 (xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-104 (xông hơi ướt, massage)

(1200x800x2150) - Made in Malaysia

55.390.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-105 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-105 (Xông hơi ướt, massage)

(1150x850x2150) - Made in Malaysia

53.980.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-106 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-106 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1400x850x2150) - Made in Malaysia

67.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-107 ( Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-107 ( Xông ướt, massage, sục khí)

(1550x850x2150) - Made in Malaysia

68.650.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-108 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-108 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1700x850x2150) - Made in Malaysia

69.880.000 VND59.398.000 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông ướt, massage, sục khí)

(1350x1350x2150) - Made in Malaysia

72.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

79.590.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-111 (xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-111 (xông ướt, massage, sục khí)

(1350x800x2150) - Made in Malaysia

65.920.000 VND56.032.000 VND

-15%
Phòng xông hơi Govern JS-722 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-722 (Xông hơi ướt, massage)

(1400x850x2100) - Made in Malaysia

65.530.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-8158 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-8158 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1800x1100x2150) - Made in Malaysia

79.760.000 VND71.784.000 VND

-10%
Phòng xông hơi Govern JS-9051 (xông ướt, sục khí, TiVi)

Phòng xông hơi Govern JS-9051 (xông ướt, sục khí, TiVi)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

125.260.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566