Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi Govern JS-8872

Phòng xông hơi Govern JS-8872 (xông ướt, massage, xông khô)

1700x1200x2280 mm

138.820.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0219-1

Phòng xông hơi Govern JS-0219-1 (xông ướt , massage)

1600x1000x2200 mm

82.150.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-9090

Phòng xông hơi Govern JS-9090 (Xông hơi ướt, massage)

900x900x2150 mm

56.180.000 VND

47.750.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9050KTV (Không TV)

Phòng xông hơi Govern JS-9050KTV (Không TV)

1500x1500x2150 mm

98.150.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS 8218

Phòng xông hơi Govern JS 8218

1100 x 1100 x 2150 mm

65.980.000 VND

56.083.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS 9050

Phòng xông hơi Govern JS 9050

1500 x 1500 x 2150 mm

98.150.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0907P

Phòng xông hơi Govern JS-0907P

1350x1350x2150 mm

109.960.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTVP

1500x1500x2150 mm

125.260.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

Phòng xông hơi Govern JS-9051KTV

1500x1500x2150 mm

105.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051P

Phòng xông hơi Govern JS-9051P

1500x1500x2150 mm

146.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-110P ( đế ngọc trai )

1500x1500x2150 mm

95.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

1350x1350x2150 mm

90.890.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-103P

Phòng xông hơi Govern JS-103P (đế ngọc trai)

1050x1050x2150 mm

65.190.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

1000x1000x2150 mm

63.595.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

900x900x2150 mm

61.630.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

1700x900x2150 mm

112.980.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Govern

Phòng xông hơi ướt, khô bằng tia hồng ngoại Govern K023

1000 x 1000 x 2150 mm

69.580.000 VND

62.622.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0906 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1150x1150x2150) - Made in Malaysia

82.560.000 VND

10%Phòng tắm massage Govern

Phòng tắm massage Govern AT-G0904 (Không xông hơi)

1000x1000x2150 - Made in Malaysia

42.290.000 VND

38.000.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern AT-D0936

Phòng tắm massage Govern AT-D0936 (Không xông hơi)

900x900x2150 - Made in Malaysia

38.850.000 VND

34.965.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-101 (Xông hơi ướt, massage)

(900x900x2150) - Made in Malaysia

51.760.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-102 (Xông hơi ướt, massage)

(1000x1000x2150) - Made in Malaysia

51.970.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-103 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-103 (Xông hơi ướt, massage)

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

55.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-104

Phòng xông hơi Govern JS-104 (xông hơi ướt, massage)

(1200x800x2150) - Made in Malaysia

55.390.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-105 (Xông hơi ướt, massage)

Phòng xông hơi Govern JS-105 (Xông hơi ướt, massage)

(1150x850x2150) - Made in Malaysia

53.980.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-106 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-106 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1400x850x2150) - Made in Malaysia

67.680.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-107 ( Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-107 ( Xông ướt, massage, sục khí)

(1550x850x2150) - Made in Malaysia

68.650.000 VND

15%

Phòng xông hơi Govern JS-108 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1700x850x2150) - Made in Malaysia

69.880.000 VND

59.398.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-109

Phòng xông hơi Govern JS-109 (xông ướt, massage, sục khí)

(1350x1350x2150) - Made in Malaysia

72.880.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

Phòng xông hơi Govern JS-110 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

79.590.000 VND

15%Phòng xông hơi Govern JS-111

Phòng xông hơi Govern JS-111 (xông ướt, massage, sục khí)

(1350x800x2150) - Made in Malaysia

65.920.000 VND

56.032.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-722

Phòng xông hơi Govern JS-722 (Xông hơi ướt, massage)

(1400x850x2100) - Made in Malaysia

65.530.000 VND

Phòng xông hơi GOVERN JS-8208

Phòng xông hơi Govern JS-8208 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1230x1230x2150)

86.680.000 VND

10%Phòng xông hơi Govern JS-8158

Phòng xông hơi Govern JS-8158 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1800x1100x2150) - Made in Malaysia

79.760.000 VND

71.784.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-9051

Phòng xông hơi Govern JS-9051 (xông ướt, sục khí, TiVi)

(1500x1500x2150) - Made in Malaysia

125.260.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0202 (Xông ướt, sục khí, massage)

(1230x1230x2150) - Made in Malaysia

89.960.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0219 (xông ướt , massage)

(1400x1000x2200) - Made in Malaysia

78.950.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0220 (xông hơi ướt, massage)

(1200x900x2200) - Made in Malaysia

73.250.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

Phòng xông hơi Govern JS-0908P

1500x900x2150 - Made in Malaysia

110.960.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0907

Phòng xông hơi Govern JS-0907 (Xông ướt, massage, sục khí)

(1350x1350x2150) - Made in Malaysia

96.650.000 VND