• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi ướt » Phòng xông hơi ướt TDO

Phòng xông hơi ướt TDO

Phòng xông hơi ướt TDO 7026

Phòng xông hơi ướt TDO 7026

1100 x 850 x 2200 mm

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7025

Phòng xông hơi ướt TDO 7025

1200 x 1200 x 2150 mm 

38.889.000 VND35.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7024

Phòng xông hơi ướt TDO 7024

1000 x 750 x 2130 mm

35.000.000 VND31.500.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7023

Phòng xông hơi ướt TDO 7023

900x900 x2110 mm 

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7022

Phòng xông hơi ướt TDO 7022

980 x 980 x 2130 mm 

34.445.000 VND31.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7021

Phòng xông hơi ướt TDO 7021

1100 x1100 x2150 mm

38.889.000 VND35.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7020

Phòng xông hơi ướt TDO 7020

1350 x 1350 x 2200 mm

63.334.000 VND57.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7019

Phòng xông hơi ướt TDO 7019

900 x 900 x 2120 mm 

40.000.000 VND36.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7018A

Phòng xông hơi ướt TDO 7018A

1400 x 870 x 2150 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7017

Phòng xông hơi ướt TDO 7017

1200 x 900 x 2200 mm 

47.778.000 VND43.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7016

Phòng xông hơi ướt TDO 7016

1100 x 1100 x 2200

41.112.000 VND37.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7015

Phòng xông hơi ướt TDO 7015

1390 x 950 x 2200 mm

47.778.000 VND43.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7014

Phòng xông hơi ướt TDO 7014

1200 x 850 x 2100 mm

36.667.000 VND33.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7013

Phòng xông hơi ướt TDO 7013

1300 x 1300 x 2150 mm 

52.223.000 VND47.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7012

Phòng xông hơi ướt TDO 7012

900 x 900 x 2200 mm

35.556.000 VND32.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7011

Phòng xông hơi ướt TDO 7011

1390 x 950 x 2200 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7010

Phòng xông hơi ướt TDO 7010

1000 x 900 x2200 mm

41.112.000 VND37.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7009

Phòng xông hơi ướt TDO 7009

900 x 900 x2180 mm

38.889.000 VND35.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7008

Phòng xông hơi ướt TDO 7008

1630 x 1630 x 2280 mm 

85.556.000 VND77.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7007

Phòng xông hơi ướt TDO 7007

1200 x 850 x 2200 mm

50.000.000 VND45.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7006

Phòng xông hơi ướt TDO 7006

800 x 800 x 2150 mm

34.445.000 VND31.800.000 VND

-7%
Phòng xông hơi ướt TDO 7005

Phòng xông hơi ướt TDO 7005

1600 x 900 x 2150 mm 

70.000.000 VND63.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7004

Phòng xông hơi ướt TDO 7004

900 x 900 x 2200 mm

45.556.000 VND41.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7003A

Phòng xông hơi ướt TDO 7003A

900 x 900 x 2190 mm

45.556.000 VND41.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7002

Phòng xông hơi ướt TDO 7002

1200 x 850 x 2200 mm

47.778.000 VND43.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 7001

Phòng xông hơi ướt TDO 7001

1200 x 850 x 2200 mm

46.667.000 VND42.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 331

Phòng xông hơi ướt TDO 331

1200 x 900 x 2200 mm

53.334.000 VND48.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 330

Phòng xông hơi ướt TDO 330

1000 x 900 x 2200 mm

51.334.000 VND46.200.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 329

Phòng xông hơi ướt TDO 329

1300 x 1300 x 2150 mm

67.223.000 VND60.500.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 328

Phòng xông hơi ướt TDO 328

1200 x 850 x 2100 mm

39.556.000 VND35.600.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 327

Phòng xông hơi ướt TDO 327

900x900/1000x100/1100x1100 mm

36.556.000 VND32.900.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 326

Phòng xông hơi ướt TDO 326

1100x1100/1210x1210/135x1350/1500x1500 mm

58.112.000 VND52.300.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 325B

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

900x900/1000x100/1100x1100 x 2120 mm

39.556.000 VND35.600.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 324B

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

1400|1500|1700 mm

59.112.000 VND53.200.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 323B

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

1000x750/900x2130 mm

37.778.000 VND34.000.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 322B

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

900x900/1000x100 x 2110 mm

37.112.000 VND33.400.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 335

Phòng xông hơi ướt TDO 335

800 x 800 x 2150 mm

37.112.000 VND33.400.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 334

Phòng xông hơi ướt TDO 334

1100 | 1200 | 1300 x 850 x 2120 mm

37.334.000 VND33.600.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 333

Phòng xông hơi ướt TDO 333

1390 | 1500 | 1600 x 950 | 1000 | 1000 x 2200 | 2160 | 2200 mm

52.556.000 VND47.300.000 VND

-10%
Phòng xông hơi ướt TDO 332

Phòng xông hơi ướt TDO 332

1390 | 1500 | 1600 x 950 | 1000 | 1000 x 2200 | 2160 | 2200 mm

57.112.000 VND51.400.000 VND

-10%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566