• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Phòng xông hơi » Phòng xông hơi ướt » Phòng xông hơi ướt TDO

Phòng xông hơi ướt TDO

Phòng xông hơi ướt TDO T-7026

Phòng xông hơi ướt TDO T-7026

1100 x 850 x 2200 mm

47.500.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7025

Phòng xông hơi ướt TDO T-7025

1200 x 1200 x 2150 mm 

50.500.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7024

Phòng xông hơi ướt TDO T-7024

1000 x 750 x 2130 mm

50.500.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7023

Phòng xông hơi ướt TDO T-7023

900x900x2110 mm 

46.600.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7022

Phòng xông hơi ướt TDO T-7022

980 x 980 x 2130 mm 

65.000.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7020

Phòng xông hơi ướt TDO T-7020

1350 x 1350 x 2200 mm

85.000.000 VND65.500.000 VND

-22%
Phòng xông hơi ướt TDO T-7019

Phòng xông hơi ướt TDO T-7019

900 x 900 x 2120 mm 

49.600.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7018A

Phòng xông hơi ướt TDO T-7018A

1400 x 870 x 2150 mm

61.500.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7017

Phòng xông hơi ướt TDO T-7017

1200 x 900 x 2200 mm 

56.400.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7016

Phòng xông hơi ướt TDO T-7016

1100 x 1100 x 2200

54.500.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7015

Phòng xông hơi ướt TDO T-7015

1390 x 950 x 2200 mm

65.000.000 VND53.900.000 VND

-17%
Phòng xông hơi ướt TDO T-7014

Phòng xông hơi ướt TDO T-7014

1200 x 850 x 2100 mm

50.500.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7013

Phòng xông hơi ướt TDO T-7013

1300 x 1300 x 2150 mm 

63.900.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7012

Phòng xông hơi ướt TDO T-7012

900 x 900 x 2200 mm

49.800.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7011

Phòng xông hơi ướt TDO T-7011

1390 x 950 x 2200 mm

58.600.000 VND

Phòng xông hơi ướt TDO T-7009

Phòng xông hơi ướt TDO T-7009

900 x 900 x2180 mm

58.800.000 VND53.800.000 VND

-8%
Phòng xông hơi ướt TDO T-7008

Phòng xông hơi ướt TDO T-7008

1630 x 1630 x 2280 mm 

125.000.000 VND105.000.000 VND

-16%
Phòng xông hơi ướt TDO T-7007 acrylic

Phòng xông hơi ướt TDO T-7007 acrylic

1200 x 900 x 2200 mm

64.900.000 VND54.900.000 VND

-15%
Phòng xông hơi ướt TDO T-7006

Phòng xông hơi ướt TDO T-7006

800 x 800 x 2150 mm

44.600.000 VND

1 2 3
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566