Bồn nước Inox Sơn Hà ngang

20%bon-nuoc-inox-ngang

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 3320 x 1505 x 1680

19.112.500 VND

15.290.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang1

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 2740 x 1505 x 1680

15.575.000 VND

12.460.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang9

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 2126 x 1445 x 1580

13.693.750 VND

10.955.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang2

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2650 x 1225 x 1390

12.150.000 VND

9.720.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang3

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1825 x 1445 x 1580

10.350.000 VND

8.280.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang4

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2050 x 1225 x 1390

10.200.000 VND

8.160.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang5

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1545 x 1445 x 1580

8.500.000 VND

6.800.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang6

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

(DxRxC) = 1750 x 1225 x 1390

8.350.000 VND

6.680.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang11

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 1470 x 1225 x 1390

6.462.500 VND

5.170.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang12

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

DxRxC = 2070 x 1005 x 1170

6.175.000 VND

4.940.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang7

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1575 x 1090 x 1265

4.650.000 VND

3.720.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang8

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1490 x 1005 x 1170

4.175.000 VND

3.340.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang14

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1385 x 790 x 950

3.277.500 VND

2.622.000 VND

20%bon-nuoc-inox-ngang13

Bồn Inox Sơn Hà SH-500-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1170 x 790 x 950

2.768.750 VND

2.215.000 VND