• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước Inox Sơn Hà ngang

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang

Bồn Inox Sơn Hà SH-6000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-6000-Ngang (Ф1420)

3900x1610x1420 mm

22.230.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 3320 x 1505 x 1680

18.790.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 2740 x 1505 x 1680

15.260.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 2126 x 1445 x 1580

11.820.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2650 x 1225 x 1390

11.510.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1825 x 1445 x 1580

10.030.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2050 x 1225 x 1390

9.910.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1545 x 1445 x 1580

8.600.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

(DxRxC) = 1750 x 1225 x 1390

8.080.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 1470 x 1225 x 1390

6.220.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

DxRxC = 2070 x 1005 x 1170

5.990.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф980)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф980)

DxRxC = 1575 x 1090 x 1265

4.560.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1490 x 1005 x 1170

4.040.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1385 x 790 x 950

3.112.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566