• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước Nhựa - Inox » Bồn nước Inox Sơn Hà ngang

Bồn nước Inox Sơn Hà ngang

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 3320 x 1505 x 1680

19.112.500 VND15.290.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 2740 x 1505 x 1680

15.575.000 VND12.460.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 2126 x 1445 x 1580

13.693.750 VND10.955.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2650 x 1225 x 1390

12.150.000 VND9.720.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1825 x 1445 x 1580

10.350.000 VND8.280.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2050 x 1225 x 1390

10.200.000 VND8.160.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1545 x 1445 x 1580

8.500.000 VND6.800.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

(DxRxC) = 1750 x 1225 x 1390

8.350.000 VND6.680.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 1470 x 1225 x 1390

6.462.500 VND5.170.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

DxRxC = 2070 x 1005 x 1170

6.175.000 VND4.940.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1575 x 1090 x 1265

4.650.000 VND3.720.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1490 x 1005 x 1170

4.175.000 VND3.340.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1385 x 790 x 950

3.277.500 VND2.622.000 VND

-20%
Bồn nước 500l Inox Sơn Hà SH-500-Ngang (Ф760)

Bồn nước 500l Inox Sơn Hà SH-500-Ngang (Ф760)

1170 x 790 x 950

2.768.750 VND2.215.000 VND

-20%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566