• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước nhựa Tân Á đứng

Bồn nước nhựa Tân Á đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-10000 EX 10000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-10000 EX 10000L Đứng

3325x2085mm

24.050.000 VND22.000.000 VND

-8%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-5000 EX 5000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-5000 EX 5000L Đứng

2070x1875mm

11.900.000 VND10.400.000 VND

-12%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-3000 EX Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-3000 EX Đứng

1810x1560mm

6.360.000 VND5.890.000 VND

-7%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-2000 EX 2000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-2000 EX 2000L Đứng

1550x1370 mm

4.360.000 VND3.950.000 VND

-9%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-1500 EX 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-1500 EX 1500L Đứng

1400x1250mm

3.510.000 VND3.100.000 VND

-11%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-1000 EX 1000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-1000 EX 1000L Đứng

1230x1100 mm

2.410.000 VND2.080.000 VND

-13%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-700 EX 700L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-700 EX 700L Đứng

1040x975mm

1.990.000 VND1.730.000 VND

-13%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-300 EX 300L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-300 EX 300L Đứng

840x735mm

1.340.000 VND1.040.000 VND

-22%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566