• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước nhựa Tân Á đứng

Bồn nước nhựa Tân Á đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-10000 EX 10000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-10000 EX 10000L Đứng

3325x2085mm

22.000.000 VND20.200.000 VND

-8%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-5000 EX 5000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-5000 EX 5000L Đứng

2070x1875mm

10.900.000 VND9.850.000 VND

-9%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-4000 EX 4000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-4000 EX 4000L Đứng

1920x1755 mm

7.950.000 VND7.350.000 VND

-7%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-3000 EX Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-3000 EX Đứng

1810x1560mm

7.450.000 VND5.750.000 VND

-22%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-2000 EX 2000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-2000 EX 2000L Đứng

1550x1370 mm

4.400.000 VND3.750.000 VND

-14%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-1500 EX 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-1500 EX 1500L Đứng

1400x1250mm

3.300.000 VND3.050.000 VND

-7%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-1000 EX 1000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-1000 EX 1000L Đứng

1230x1100 mm

2.180.000 VND2.050.000 VND

-5%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-700 EX 700L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-700 EX 700L Đứng

1040x975mm

1.930.000 VND1.750.000 VND

-9%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-500 EX 500L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-500 EX 500L Đứng

940x900 mm

1.520.000 VND1.450.000 VND

-4%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-400 EX 400L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-400 EX 400L Đứng

965x790 mm

1.350.000 VND1.250.000 VND

-7%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-300 EX 300L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-300 EX 300L Đứng

840x735mm

1.240.000 VND1.050.000 VND

-15%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566