• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước Nhựa - Inox » Bồn nước nhựa Tân Á đứng

Bồn nước nhựa Tân Á đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-10000 EX 10000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-10000 EX 10000L Đứng

3325x2085mm

24.050.000 VND17.990.000 VND

-25%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-5000 EX 5000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-5000 EX 5000L Đứng

2070x1875mm

11.900.000 VND8.500.000 VND

-28%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-4000 EX 4000L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-4000 EX 4000L Đứng

1810x1560mm

8.150.000 VND6.050.000 VND

-25%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-3000 EX Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-3000 EX Đứng

1810x1560mm

6.360.000 VND4.850.000 VND

-23%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-1500 EX 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-1500 EX 1500L Đứng

1400x1250mm

3.510.000 VND2.600.000 VND

-25%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-700 EX 700L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-700 EX 700L Đứng

1040x975mm

1.990.000 VND1.450.000 VND

-27%
Bồn nước nhựa Tân Á TA-300 EX 300L Đứng

Bồn nước nhựa Tân Á TA-300 EX 300L Đứng

840x735mm

1.340.000 VND970.000 VND

-27%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566