• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước Sơn Hà

Bồn nước Sơn Hà

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 3320 x 1505 x 1680

19.112.500 VND15.290.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 2740 x 1505 x 1680

15.575.000 VND12.460.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 2126 x 1445 x 1580

13.693.750 VND10.955.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2650 x 1225 x 1390

12.150.000 VND9.720.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1825 x 1445 x 1580

10.350.000 VND8.280.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1545 x 1445 x 1580

8.500.000 VND6.800.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1140)

(DxRxC) = 1750 x 1225 x 1390

8.350.000 VND6.680.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 1470 x 1225 x 1390

6.462.500 VND5.170.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Ngang (Ф960)

DxRxC = 2070 x 1005 x 1170

6.175.000 VND4.940.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1575 x 1090 x 1265

4.650.000 VND3.720.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Ngang (Ф960)

DxRxC = 1490 x 1005 x 1170

4.175.000 VND3.340.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Ngang (Ф760)

DxRxC = 1385 x 790 x 950

3.277.500 VND2.622.000 VND

-20%
Bồn nước 500l Inox Sơn Hà SH-500-Ngang (Ф760)

Bồn nước 500l Inox Sơn Hà SH-500-Ngang (Ф760)

1170 x 790 x 950

2.768.750 VND2.215.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3600

21.637.500 VND17.310.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3020

16.693.750 VND13.355.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

11.412.500 VND9.130.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2110

10.050.000 VND8.040.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 1832

8.200.000 VND6.560.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

6.062.500 VND4.850.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 2385

5.875.000 VND4.700.000 VND

-20%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566