• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước Sơn Hà

Bồn nước Sơn Hà

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T3000L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T3000L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x2660 mm

10.540.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2500L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2500L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x2260 mm

9.095.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2000L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2000L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x1850 mm

7.250.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x1480 mm

5.480.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F0960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F0960)

(Rộng x Cao): 1130x2050 mm

5.655.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1200L (F0980)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1200L (F0980)

(Rộng x Cao): 1060x1480 mm

4.074.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1000L (F0960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1000L (F0960)

(Rộng x Cao): 1060x1480 mm

3.610.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-6000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-6000-Ngang (Ф1420)

3900x1610x1420 mm

22.230.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 3320 x 1505 x 1680

18.790.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Ngang (Ф1420)

DxRxC = 2740 x 1505 x 1680

15.260.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 2126 x 1445 x 1580

11.820.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Ngang (Ф1140)

DxRxC = 2650 x 1225 x 1390

11.510.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1825 x 1445 x 1580

10.030.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Ngang (Ф1380)

DxRxC = 1545 x 1445 x 1580

8.600.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566