• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước Inox Tân Á đứng

Bồn nước Inox Tân Á đứng

Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1340)

Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1340)

Φ=1340, KT: 2415x380mm

13.449.000 VND

Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1140)

Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1140)

Ø=1140, KT: 2785x380mm

11.299.000 VND

Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304 (Φ=920)

Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304 (Φ=920)

Φ=980, KT: 2375x380mm

5.350.000 VND4.850.000 VND

-9%
Bồn nước inox Tân Á I6000 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I6000 đứng SUS 304

Φ=1400, KT: 3950x1500x1664 mm

27.219.000 VND

Bồn nước inox Tân Á I5000 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I5000 đứng SUS 304

Φ=1400, KT: 3380x1500x1664 mm

22.899.000 VND

Bồn nước inox Tân Á I4500 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I4500 đứng SUS 304

Φ=1340, KT: 2770x1410x1604 mm

20.439.000 VND

Bồn nước inox Tân Á I4000 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I4000 đứng SUS 304

Φ=1140, KT: 3100x480mm

13.000.000 VND11.350.000 VND

-12%
Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Φ=1140, KT: 2720x1210x1405 mm

13.819.000 VND

Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1340)

Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1340)

Ø=1340, KT: 1880x1410x1604 mm

11.949.000 VND

Bồn nước inox Tân Á I2000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Bồn nước inox Tân Á I2000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Φ=1140, KT: 2204x380mm

6.800.000 VND6.150.000 VND

-9%
Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304

Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304

Φ=1140, KT: 1550x1210x1405 mm

7.329.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566