• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước Inox Tân Á đứng

Bồn nước Inox Tân Á đứng

Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1340)

Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1340)

Φ=1340, KT: 2415x380mm

10.300.000 VND9.150.000 VND

-11%
Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1140)

Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1140)

Ø=1140, KT: 2785x380mm

10.625.000 VND8.500.000 VND

-20%
Bồn nước inox Tân Á I2000 đứng SUS 304 (Φ=1340)

Bồn nước inox Tân Á I2000 đứng SUS 304 (Φ=1340)

1830x380mm

7.100.000 VND6.450.000 VND

-9%
Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304 (Φ=920)

Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304 (Φ=920)

Φ=980, KT: 2375x380mm

5.350.000 VND4.850.000 VND

-9%
Bồn nước inox Tân Á 4000L đứng (F1340)

Bồn nước inox Tân Á 4000L đứng (F1340)

1455 x 2835 mm

16.000.000 VND12.800.000 VND

-20%
Bồn nước inox Tân Á I6000 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I6000 đứng SUS 304

Φ=1400, KT: 4300x480 mm

19.000.000 VND17.050.000 VND

-10%
Bồn nước inox Tân Á I5000 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I5000 đứng SUS 304

Φ=1400, KT: 3705x480mm

16.200.000 VND14.350.000 VND

-11%
Bồn nước inox Tân Á I4500 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I4500 đứng SUS 304

Φ=1340, KT: 3393x480mm

14.600.000 VND12.750.000 VND

-12%
Bồn nước inox Tân Á I4000 đứng SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I4000 đứng SUS 304

Φ=1140, KT: 3100x480mm

13.000.000 VND11.350.000 VND

-12%
Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Bồn nước inox Tân Á I3000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Φ=1140, KT: 2995x380mm

9.900.000 VND8.850.000 VND

-10%
Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1340)

Bồn nước inox Tân Á I2500 đứng SUS 304 (Ø=1340)

Ø=1340, KT: 2123x380mm

11.125.000 VND8.900.000 VND

-20%
Bồn nước inox Tân Á I2000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Bồn nước inox Tân Á I2000 đứng SUS 304 (Φ=1140)

Φ=1140, KT: 2204x380mm

6.800.000 VND6.150.000 VND

-9%
Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304

Bồn nước Inox Tân Á I1500 đứng – SUS 304

Φ=1140, KT: 1815x380mm

5.150.000 VND4.800.000 VND

-6%
Bồn nước inox Tân Á I500 đứng -SUS 304

Bồn nước inox Tân Á I500 đứng -SUS 304

2.688.000 VND2.250.000 VND

-16%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566