• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước Inox Sơn Hà đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3600

18.270.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3020

14.740.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

11.580.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2110

9.790.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 1832

7.960.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

6.140.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 2385

5.750.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Đứng (Ф980)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Đứng (Ф980)

(Rộng x Cao): 1120 x 1800

4.310.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 1800

3.840.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Đứng (Ф720)

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Đứng (Ф720)

(Rộng x Cao): 895 x 1700

2.905.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-500L-Đứng (Ф720)

Bồn Inox Sơn Hà SH-500L-Đứng (Ф720)

(Rộng x Cao): 895 x 1485

2.380.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566