• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước Nhựa - Inox » Bồn nước Inox Sơn Hà đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3600

21.637.500 VND17.310.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3020

16.693.750 VND13.355.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

11.412.500 VND9.130.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2110

10.050.000 VND8.040.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 1832

8.200.000 VND6.560.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

6.062.500 VND4.850.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 2385

5.875.000 VND4.700.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Đứng (Ф980)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Đứng (Ф980)

(Rộng x Cao): 1120 x 1800

4.337.500 VND3.470.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 1800

3.925.000 VND3.140.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Đứng (Ф720)

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Đứng (Ф720)

(Rộng x Cao): 895 x 1700

3.018.750 VND2.415.000 VND

-20%
Bồn Inox Sơn Hà SH-500L-Đứng (Ф720)

Bồn Inox Sơn Hà SH-500L-Đứng (Ф720)

(Rộng x Cao): 895 x 1485

2.537.500 VND2.030.000 VND

-20%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566