• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn nước » Bồn nước Inox Sơn Hà đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T3000L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T3000L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x2660 mm

10.540.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2500L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2500L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x2260 mm

9.095.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2000L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T2000L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x1850 mm

7.250.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F1140)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F1140)

(Rộng x Cao): 1350x1480 mm

5.480.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F0960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1500L (F0960)

(Rộng x Cao): 1130x2050 mm

5.655.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1200L (F0980)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1200L (F0980)

(Rộng x Cao): 1060x1480 mm

4.074.000 VND

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1000L (F0960)

Bồn nước Inox Sơn Hà đứng SHX Pro T1000L (F0960)

(Rộng x Cao): 1060x1480 mm

3.610.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-5000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3600

18.270.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

Bồn Inox Sơn Hà SH-4000-Đứng (Ф1420)

(Rộng x Cao): 1600 x 3020

14.740.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-3000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

11.580.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2500-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 2110

9.790.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

Bồn Inox Sơn Hà SH-2000-Đứng (Ф1380)

(Rộng x Cao): 1520 x 1832

7.960.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф1140)

(Rộng x Cao): 1520 x 2416

6.140.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1500-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 2385

5.750.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Đứng (Ф980)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1200-Đứng (Ф980)

(Rộng x Cao): 1120 x 1800

4.310.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Đứng (Ф960)

Bồn Inox Sơn Hà SH-1000-Đứng (Ф960)

(Rộng x Cao): 1110 x 1800

3.840.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Đứng (Ф720)

Bồn Inox Sơn Hà SH-700-Đứng (Ф720)

(Rộng x Cao): 895 x 1700

2.905.000 VND

Bồn Inox Sơn Hà SH-500L-Đứng (Ф720)

Bồn Inox Sơn Hà SH-500L-Đứng (Ф720)

(Rộng x Cao): 895 x 1485

2.380.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566