Bồn tắm Spa cao cấp

10%bồn tắm massage euroking 1505

Bồn tắm massage Euroking EU-1505

1800x900x610 mm

88.125.000 VND

79.312.500 VND

10%Bồn tắm massage TDO 722

Bồn tắm massage TDO 722

5900 x 2250 x 1320 mm

650.556.000 VND

585.500.000 VND

10%

Bồn tắm massage TDO 550

1800 x 1200 x 680 mm

36.223.000 VND

32.600.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern SPA-005 (sục khí)

Bồn tắm massage Govern SPA-005 (sục khí)

2000x2000x920 mm

181.650.000 VND

154.402.500 VND

Bồn tắm massage Govern SPA-002 (sục khí)

Bồn tắm massage Govern SPA-002 (sục khí)

2000x1900x910 mm

199.560.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS 6010-1 (sục khí, đèn đổi màu)

Bồn tắm massage Govern JS 6010-1 (sục khí, đèn đổi màu)

1600 x 750 x 580 mm

55.850.000 VND

10%

Bồn tắm massage EuroKing EU-1308

2100 x 1000 x 629 mm

93.295.000 VND

83.965.500 VND

10%Bồn tắm massage Euroking EU-1108A

Bồn tắm massage Euroking EU-1108A

2000 x 900 x 610 mm

100.345.000 VND

90.310.500 VND

Bồn tắm xây massage Laiwen W-5015

Bồn tắm xây massage Laiwen W-5015

1700x950x660|1700x1250x660

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3108

Bồn tắm massage Laiwen W-3108

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3105

Bồn tắm massage Laiwen W-3105

1800x1200x630 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3104

Bồn tắm massage Laiwen W-3104

1950x1500x650 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3103

Bồn tắm massage Laiwen W-3103

1950x1300x650 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3102

Bồn tắm massage Laiwen W-3102

1900x1250x680 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3101

Bồn tắm massage Laiwen W-3101

1800x1700x850 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3035

Bồn tắm massage Laiwen W-3035

1600x900x650 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm massage Laiwen W-3034

Bồn tắm massage Laiwen W-3034

1700x800x580 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2012

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2012

2200x2200x1000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2011

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2011

3560x2050x1020 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2010

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2010

2900x2050x1020 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2009

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2009

2000x1700x960 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2008

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2008

2350x2200x960 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2007

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2007

2000x2000x900 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2006

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2006

2120x2120x900 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2005

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2005

2100x1800x900 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2004

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2004

2200x1800x950 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2003

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2003

2000x2000x1000 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2002

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2002

1900x1350x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2001

Bồn tắm Spa massage Laiwen W-2001

2100x1800x850 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

10%Bồn tắm massage TDO-721

Bồn tắm massage TDO-721

4000 x 2250 x 1170 mm

421.112.000 VND

379.000.000 VND

10%Bồn tắm massage TDO-720

Bồn tắm massage TDO-720

3500 x 2250 x 1070 mm

286.112.000 VND

257.500.000 VND

10%Bồn tắm massage TDO-719

Bồn tắm massage TDO-719

2100 x 2100 x 920 mm

195.334.000 VND

175.800.000 VND

10%Bồn tắm massage TDO-718

Bồn tắm massage TDO-718

1900 x 1900 x 900 mm

167.112.000 VND

150.400.000 VND

10%Bồn tắm massage TDO-603

Bồn tắm massage TDO-603

2080 x 1000 x 780 mm

54.334.000 VND

48.900.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-9501

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

1700 x 850 x 2150 mm

38.775.000 VND

32.958.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1109

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

2000 x 1200 x 620 mm

112.800.000 VND

95.880.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1312

Bồn tắm massage Nofer NG-1312 (có sục khí)

1850 x 1000 x 720 mm - 2 yếm

102.930.000 VND

87.490.500 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1310

Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

1500 x 1500 x 700 mm - Không cảm biến

99.875.000 VND

84.893.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1313

Bồn tắm massage Nofer NG-1313 (có sục khí)

1700 x 1700 x 720 mm - 2 yếm

146.875.000 VND

124.843.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer SPA-031

Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

2150 x 1000 x 820 mm

112.800.000 VND

95.880.000 VND