Bồn tắm massage GOVERN

15%Bồn tắm massage Govern SPA-005 (sục khí)

Bồn tắm massage Govern SPA-005 (sục khí)

2000x2000x920 mm

181.650.000 VND

154.402.500 VND

Bồn tắm massage Govern SPA-002 (sục khí)

Bồn tắm massage Govern SPA-002 (sục khí)

2000x1900x910 mm

199.560.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS 6011

Bồn tắm massage Govern JS 6011

1300 x 1300 x 580 mm

45.850.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS 6010-1 (sục khí, đèn đổi màu)

Bồn tắm massage Govern JS 6010-1 (sục khí, đèn đổi màu)

1600 x 750 x 580 mm

55.850.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-1105

Bồn tắm massage Govern JS-1105

1400x700x730 mm

42.980.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-6009-1

Bồn tắm massage Govern JS-6009-1 ( Có xục khí )

1700 x 750 x 580 mm

51.860.000 VND

Bồn tắm Massage Govern K 3007

1700x810x650 mm

68.610.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS 0796 ( Có sục khí )

Bồn tắm massage Govern JS 0796

1600 x 750 x 580mm

40.850.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS 6010

Bồn tắm massage Govern JS 6010

1600 x 750 x 580 mm

42.560.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-6009

Bồn tắm massage Govern JS-6009

1700 x 750 x 600mm

43.380.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8330B

1800x1200x740 mm

48.980.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-0743P (ngọc trai)

1200x1200x580 mm

55.580.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8112P (Ngọc trai)

Bồn tắm massage Govern JS-8112P (Ngọc trai)

1600x800x700 mm

42.650.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8092P (Ngọc trai)

1700x810x600 mm

49.890.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8094P (Ngọc trai)

Bồn tắm massage Govern JS-8094P (Ngọc trai)

1500x810x660 mm

42.980.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8079P (Ngọc trai)

1500x1500x650 mm

56.590.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8119 (có sục khí)

Bồn tắm massage Govern JS-8119P (Ngọc trai)

1350x1350x680 mm

50.990.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-922B (có sục khí)

1700x900x670 mm

45.190.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-9811 (có sục khí)

1650x1650x650 mm

62.880.000 VND

Bồn tắm massage GOVERN

Bồn tắm Massage GOVERN SPA-8810-1 (sục khí)

1850x1850x650 mm

105.860.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-0503 (không chân yếm) Thông số kỹ thuật Sản phẩm: Bồn tắm massage Model: Govern JS-0503 Kích thước (RxDxC): 1500x1500x680 mm Nguồn điện: AC 220V ± 15%/50Hz Công suất bơm massage: 0,75 kw Công suất bơm sục khí: 0,375 kw Mực nước khuyến nghị : 70% - 80% Áp lực thường: 0,2 ÷ 0,4 MPA Lưu lượng nước: 0,3 ÷ 0,8l/s Đường cấp nước: Ø 15; Đường thoát: Ø42 ÷ Ø48

Bồn tắm massage Govern JS-0503 (sục khí)

1500x1500x680 mm

59.680.000 VND

Bồn tắm massage Govern K-3125

Bồn tắm massage Govern K-3125 (có sục khí)

(1250x1250x580) - Made in Malaysia

63.580.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-0503-1 (có sục khí)

Bồn tắm massage Govern JS-0503-1 (có sục khí)

1500 x 1500 x 680 - Made in Malaysia

65.880.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-0512

Bồn tắm massage Govern JS-0512

1730 x 860 x 690 - Made in Malaysia

43.680.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-0743 (có sục khí)

(1200x1200x580) - Made in Malaysia

41.580.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-0744 icon

Bồn tắm massage Govern JS-0744

(1050x1050x720) - Made in Malaysia

39.680.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-1105

Bồn tắm massage Govern JS-1105

(1200x660x730) - Made in Malaysia

37.860.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8079 (có sục khí)

(1500x1500x650) - Made in Malaysia

42.890.000 VND

10%Bồn tắm massage Govern JS-8080 icon

Bồn tắm massage Govern JS-8080 (có sục khí)

(1700x1200x650) - Made in Malaysia

41.190.000 VND

37.000.000 VND

10%

Bồn tắm massage Govern JS-8081 (có sục khí)

(1550x850x650) - Made in Malaysia

29.980.000 VND

26.980.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8091 icon

Bồn tắm massage Govern JS-8091

(1700x770x650) - Made in Malaysia

38.885.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8092 (có sục khí)

(1700x810x550) - Made in Malaysia

38.990.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8094P (Ngọc trai)

Bồn tắm massage Govern JS-8094 (có sục khí)

(1500x810x660) - Made in Malaysia

33.990.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS-8108 icon

Bồn tắm massage Govern JS-8108 (có sục khí)

(1700x800x600) - Made in Malaysia

35.190.000 VND

29.911.500 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS-8112 icon

Bồn tắm massage Govern JS-8112 (có sục khí)

(1600x800x700) - Made in Malaysia

32.280.000 VND

27.438.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8116

Bồn tắm massage Govern JS-8116 (có sục khí)

(1500x1500x650) - Made in Malaysia

36.890.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8117 (có sục khí)

Bồn tắm massage Govern JS-8117 (có sục khí)

(1700x750x600) - Made in Malaysia

37.280.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8119 (có sục khí)

Bồn tắm massage Govern JS-8119 (có sục khí)

(1350x1350x680) - Made in Malaysia

36.990.000 VND

15%

Bồn tắm massage Govern JS-8140 (có sục khí)

(1500x800x600) - Made in Malaysia

29.780.000 VND

25.313.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8162 (có sục khí)

(1700x800x680) - Made in Malaysia

32.660.000 VND