Bồn tắm massage ngọc trai

10%Bồn tắm massage Nofer VR-106P

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

(1450x1450x720) - Made in Malaysia

46.462.000 VND

41.815.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5501PL

Bồn tắm massage Nofer NG-5501L (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580, Yếm trái - Made in Malaysia

45.825.000 VND

38.951.250 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5501PR

Bồn tắm massage Nofer NG-5501PR (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580 mm

45.825.000 VND

38.951.250 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL (sục khí, đế ngọc trai)

(1700x830x580), yếm trái - Made in Malaysia

50.525.000 VND

42.946.250 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-5503 ( sục khí)

Ngừng sản xuất

Liên hệ

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5505P

Bồn tắm massage Nofer NG-5505 (có sục khí)

(1500x1500x580) - Made in Malaysia

51.700.000 VND

43.945.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer NG-5522

Bồn tắm massage Nofer NG-5522 (có sục khí)

(1500x1500x600) - Made in Malaysia

42.525.000 VND

38.272.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-001

Bồn tắm massage Nofer SPA-001 (có sục khí)

(1800x1600x920) - Made in Malaysia

133.875.000 VND

120.487.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-003

Bồn tắm massage Nofer SPA-003 (có sục khí, Tivi LCD)

(2080x2080x920) - Made in Malaysia

172.125.000 VND

154.912.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-005

Bồn tắm massage Nofer SPA-005 (có sục khí, Tivi LCD)

(2000x2000x920) - Made in Malaysia

181.650.000 VND

163.485.000 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-006

Bồn tắm massage Nofer SPA-006 (có sục khí, Tivi LCD)

(2100x2100x920) - Made in Malaysia

219.850.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer SPA-007

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 (có sục khí, Tivi LCD)

(2070x2070x920) - Made in Malaysia

217.375.000 VND

184.768.750 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-008

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 (có sục khí)

(5700x2200x1420) - Made in Malaysia

443.250.000 VND

398.925.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-009

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 (có sục khí)

(1730x1730x800) - Made in Malaysia

120.375.000 VND

108.337.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-010

Bồn tắm massage Nofer SPA-010 (có sục khí)

(4500x2200x1400) - Made in Malaysia

303.750.000 VND

273.375.000 VND

Bồn tắm góc xây massage Fantiny Micio MMA-125M

Bồn tắm góc xây massage Fantiny Micio MMA-125M (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm góc massage Fantiny Micio MMA-140MT (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm góc xây massage Fantiny Micio MMA-140M

Bồn tắm góc xây massage Fantiny Micio MMA-140M (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-150ML (Acrylic, yếm trái)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-150MR

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-150MR (Acrylic, yếm phải)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm xây massage Fantiny Micio MMA-150M

Bồn tắm xây massage Fantiny Micio MMA-150M (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-160MS (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-160M

Bồn tắm xây massage Fantiny Micio MMA-160M (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-170ML

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-170ML (Acrylic, yếm trái)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-170MR

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-170MR (Acrylic, yếm phải)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm xây massage Fantiny Micio MMA-170M

Bồn tắm xây massage Fantiny Micio MMA-170M (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-180MS

Bồn tắm massage Fantiny Micio MMA-180MS (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm xây massage Fantiny Micio MMA-180M (Acrylic)

Bỏ mẫu

Liên hệ

Bồn tắm massage Govern JS-0743 (có sục khí)

(1200x1200x580) - Made in Malaysia

41.580.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8079 (có sục khí)

(1500x1500x650) - Made in Malaysia

42.890.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8092 (có sục khí)

(1700x810x550) - Made in Malaysia

38.990.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8094P (Ngọc trai)

Bồn tắm massage Govern JS-8094 (có sục khí)

(1500x810x660) - Made in Malaysia

33.990.000 VND

15%Bồn tắm massage Govern JS-8112 icon

Bồn tắm massage Govern JS-8112 (có sục khí)

(1600x800x700) - Made in Malaysia

32.280.000 VND

27.438.000 VND

Bồn tắm massage Govern JS-8119 (có sục khí)

Bồn tắm massage Govern JS-8119 (có sục khí)

(1350x1350x680) - Made in Malaysia

36.990.000 VND

15%

Bồn tắm massage Nofer NR-23

(1700x780x700) - Made in Malaysia

48.175.000 VND

40.948.750 VND