• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm massage » Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

1700 x 850 x 2150 mm

38.370.750 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

2000 x 1200 x 620 mm

112.800.000 VND95.880.000 VND

-15%
Bồn tắm massage Nofer NG-1312 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-1312 (có sục khí)

1850 x 1000 x 720 mm - 2 yếm

Liên hệ

Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

1500 x 1500 x 700 mm - Không cảm biến

99.875.000 VND84.893.750 VND

-15%
Bồn tắm massage Nofer NG-1313 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-1313 (có sục khí)

1700 x 1700 x 720 mm - 2 yếm

148.832.000 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

2150 x 1000 x 820 mm

116.275.000 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-012 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-012 (có sục khí)

3000 x 2350 x 1000 mm

386.033.000 VND

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

1650 x 1650 x 610 mm

47.672.750 VND

Bồn tắm massage Nofer VR-102 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer VR-102 (có sục khí)

(1600x850x720) - Made in Malaysia

37.673.100 VND

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

(1450x1450x720) - Made in Malaysia

46.462.000 VND41.815.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer VR-107 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer VR-107 (có sục khí)

(1800x900x560) - Made in Malaysia

39.375.000 VND35.437.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer VR-502 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer VR-502 (có sục khí)

(1700x800x600) - Made in Malaysia

38.250.000 VND34.425.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer NG-5520 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5520 (có sục khí)

(1700x850x600) - Made in Malaysia

37.125.000 VND33.412.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer JW-503 (có sục khí, không TiVi)

Bồn tắm massage Nofer JW-503 (có sục khí, không TiVi)

(1850x1200x600) - Made in Malaysia

44.550.000 VND40.095.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer NG-5501L (đế ngọc trai, sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5501L (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580, Yếm trái - Made in Malaysia

Liên hệ

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL (sục khí, đế ngọc trai)

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL (sục khí, đế ngọc trai)

(1700x830x580), yếm trái - Made in Malaysia

49.998.250 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-5505 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5505 (có sục khí)

(1500x1500x580) - Made in Malaysia

51.161.000 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-5506L (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5506L (có sục khí)

(1700x1200x580) - Made in Malaysia

49.765.700 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-5512 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5512 (có sục khí)

(1800x1300x600)- Made in Malaysia

55.346.900 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-5522 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5522 (có sục khí)

(1500x1500x600) - Made in Malaysia

42.525.000 VND38.272.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer PM-1003 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1003 (có sục khí)

(1100x1800x610) - Made in Malaysia

43.475.000 VND36.953.750 VND

-15%
Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

(1650x1650x610) - Made in Malaysia

Liên hệ

Bồn tắm massage Nofer PM-1006 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1006 (có sục khí)

(1700x1800x610) - Made in Malaysia

48.825.000 VND43.942.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer PM-1008 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1008 (có sục khí)

(1800x950x620) - Made in Malaysia

39.375.000 VND35.437.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer PM-1010 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1010 (có sục khí)

(1800x1300x600) - Made in Malaysia

60.695.550 VND

Bồn tắm massage Nofer PM-1815 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1815 (có sục khí)

(1800x1200x720) - Made in Malaysia

73.125.000 VND65.812.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer PM-1818 (có sục khí, Tivi)

Bồn tắm massage Nofer PM-1818 (có sục khí, Tivi)

(1800x1800x580) - Made in Malaysia

73.125.000 VND65.812.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer SPA-001 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-001 (có sục khí)

(1800x1600x920) - Made in Malaysia

133.875.000 VND120.487.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer SPA-003 (có sục khí, Tivi LCD)

Bồn tắm massage Nofer SPA-003 (có sục khí, Tivi LCD)

(2080x2080x920) - Made in Malaysia

172.125.000 VND154.912.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer SPA-005 (có sục khí, Tivi LCD)

Bồn tắm massage Nofer SPA-005 (có sục khí, Tivi LCD)

(2000x2000x920) - Made in Malaysia

181.650.000 VND163.485.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer SPA-006 (có sục khí, Tivi LCD)

Bồn tắm massage Nofer SPA-006 (có sục khí, Tivi LCD)

(2100x2100x920) - Made in Malaysia

219.850.000 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 (có sục khí, Tivi LCD)

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 (có sục khí, Tivi LCD)

(2070x2070x920) - Made in Malaysia

244.549.580 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 (có sục khí)

(5700x2200x1420) - Made in Malaysia

807.413.600 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 (có sục khí)

(1730x1730x800) - Made in Malaysia

120.375.000 VND108.337.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer SPA-010 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-010 (có sục khí)

(4500x2200x1400) - Made in Malaysia

303.750.000 VND273.375.000 VND

-10%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566