• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Bồn tắm » Bồn tắm massage » Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer SPA-E775

Bồn tắm massage Nofer SPA-E775

2300x2300x920 mm

315.600.000 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-E520

Bồn tắm massage Nofer SPA-E520

2160x2160x920 mm

330.000.000 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-226

Bồn tắm massage Nofer NG-226

1800x1800x780mm

109.300.000 VND89.500.000 VND

-18%
Bồn tắm massage Nofer NG-3888D

Bồn tắm massage Nofer NG-3888D

1350 x 1350 x 570 mm

68.735.000 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-1823

Bồn tắm massage Nofer NG-1823

1700 x 800x 650 mm

62.910.000 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-1915D

Bồn tắm massage Nofer NG-1915D

1.900 x 1.500 x 700 mm

83.252.900 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-3160D

Bồn tắm massage Nofer NG-3160D

1.600 x 1.600 x 550 mm

66.741.850 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-1822

Bồn tắm massage Nofer NG-1822

1750 x 850 x 650 mm

63.842.000 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

1700 x 850 x 2150 mm

38.370.750 VND

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

2000 x 1200 x 620 mm

112.800.000 VND95.880.000 VND

-15%
Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

1500 x 1500 x 700 mm - Không cảm biến

99.875.000 VND84.893.750 VND

-15%
Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

2150 x 1000 x 820 mm

123.750.000 VND

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

1650 x 1650 x 610 mm

47.672.750 VND

Bồn tắm massage Nofer VR-102 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer VR-102 (có sục khí)

(1600x850x720) - Made in Malaysia

37.673.100 VND

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

(1450x1450x720) - Made in Malaysia

46.462.000 VND41.815.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer NG-5520 (có sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5520 (có sục khí)

(1700x850x600) - Made in Malaysia

37.125.000 VND33.412.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer JW-503 (có sục khí, không TiVi)

Bồn tắm massage Nofer JW-503 (có sục khí, không TiVi)

(1850x1200x600) - Made in Malaysia

44.550.000 VND40.095.000 VND

-10%
Bồn tắm massage Nofer NG-5501L (đế ngọc trai, sục khí)

Bồn tắm massage Nofer NG-5501L (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580, Yếm trái - Made in Malaysia

Liên hệ

1 2 4
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566