Bồn tắm massage Nofer

15%

Bồn tắm massage Nofer NG-5503P (sục khí, đế ngọc trai)

1300x1300x580 mm

46.530.000 VND

39.550.500 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-9501

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

1700 x 850 x 2150 mm

38.775.000 VND

32.958.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1109

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

2000 x 1200 x 620 mm

112.800.000 VND

95.880.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1312

Bồn tắm massage Nofer NG-1312 (có sục khí)

1850 x 1000 x 720 mm - 2 yếm

102.930.000 VND

87.490.500 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1310

Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

1500 x 1500 x 700 mm - Không cảm biến

99.875.000 VND

84.893.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-1313

Bồn tắm massage Nofer NG-1313 (có sục khí)

1700 x 1700 x 720 mm - 2 yếm

146.875.000 VND

124.843.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer SPA-031

Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

2150 x 1000 x 820 mm

112.800.000 VND

95.880.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer SPA-012

Bồn tắm massage Nofer SPA-012 (có sục khí)

3000 x 2350 x 1000 mm

297.275.000 VND

252.683.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

1650 x 1650 x 610 mm

48.175.000 VND

40.948.750 VND

15%Bồn tắm massage Nofer VR-102

Bồn tắm massage Nofer VR-102 (có sục khí)

(1600x850x720) - Made in Malaysia

38.070.000 VND

32.359.500 VND

10%Bồn tắm massage Nofer VR-106P

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

(1450x1450x720) - Made in Malaysia

46.462.000 VND

41.815.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer VR-107

Bồn tắm massage Nofer VR-107 (có sục khí)

(1800x900x560) - Made in Malaysia

39.375.000 VND

35.437.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer VR-502

Bồn tắm massage Nofer VR-502 (có sục khí)

(1700x800x600) - Made in Malaysia

38.250.000 VND

34.425.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer NG-5520

Bồn tắm massage Nofer NG-5520 (có sục khí)

(1700x850x600) - Made in Malaysia

37.125.000 VND

33.412.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer JW-503

Bồn tắm massage Nofer JW-503 (có sục khí, không TiVi)

(1850x1200x600) - Made in Malaysia

44.550.000 VND

40.095.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5501PL

Bồn tắm massage Nofer NG-5501L (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580, Yếm trái - Made in Malaysia

45.825.000 VND

38.951.250 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5501PR

Bồn tắm massage Nofer NG-5501PR (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580 mm

45.825.000 VND

38.951.250 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL (sục khí, đế ngọc trai)

(1700x830x580), yếm trái - Made in Malaysia

50.525.000 VND

42.946.250 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5505P

Bồn tắm massage Nofer NG-5505 (có sục khí)

(1500x1500x580) - Made in Malaysia

51.700.000 VND

43.945.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5506L

Bồn tắm massage Nofer NG-5506L (có sục khí)

(1700x1200x580) - Made in Malaysia

50.290.000 VND

42.746.500 VND

15%Bồn tắm massage Nofer NG-5512

Bồn tắm massage Nofer NG-5512 (có sục khí)

(1800x1300x600)- Made in Malaysia

55.930.000 VND

47.540.500 VND

10%Bồn tắm massage Nofer NG-5522

Bồn tắm massage Nofer NG-5522 (có sục khí)

(1500x1500x600) - Made in Malaysia

42.525.000 VND

38.272.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer PM-1003

Bồn tắm massage Nofer PM-1003 (có sục khí)

(1100x1800x610) - Made in Malaysia

43.475.000 VND

36.953.750 VND

Bồn tắm massage Nofer PM-1005

Bồn tắm massage Nofer PM-1005 (có sục khí)

(1650x1650x610) - Made in Malaysia

Liên hệ

10%Bồn tắm massage Nofer PM-1006

Bồn tắm massage Nofer PM-1006 (có sục khí)

(1700x1800x610) - Made in Malaysia

48.825.000 VND

43.942.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer PM-1008

Bồn tắm massage Nofer PM-1008 (có sục khí)

(1800x950x620) - Made in Malaysia

39.375.000 VND

35.437.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer PM-1010

Bồn tắm massage Nofer PM-1010 (có sục khí)

(1800x1300x600) - Made in Malaysia

61.335.000 VND

52.134.750 VND

10%Bồn tắm massage Nofer PM-1815

Bồn tắm massage Nofer PM-1815 (có sục khí)

(1800x1200x720) - Made in Malaysia

73.125.000 VND

65.812.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer PM-1818

Bồn tắm massage Nofer PM-1818 (có sục khí, Tivi)

(1800x1800x580) - Made in Malaysia

73.125.000 VND

65.812.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-001

Bồn tắm massage Nofer SPA-001 (có sục khí)

(1800x1600x920) - Made in Malaysia

133.875.000 VND

120.487.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-003

Bồn tắm massage Nofer SPA-003 (có sục khí, Tivi LCD)

(2080x2080x920) - Made in Malaysia

172.125.000 VND

154.912.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-005

Bồn tắm massage Nofer SPA-005 (có sục khí, Tivi LCD)

(2000x2000x920) - Made in Malaysia

181.650.000 VND

163.485.000 VND

Bồn tắm massage Nofer SPA-006

Bồn tắm massage Nofer SPA-006 (có sục khí, Tivi LCD)

(2100x2100x920) - Made in Malaysia

219.850.000 VND

15%Bồn tắm massage Nofer SPA-007

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 (có sục khí, Tivi LCD)

(2070x2070x920) - Made in Malaysia

217.375.000 VND

184.768.750 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-008

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 (có sục khí)

(5700x2200x1420) - Made in Malaysia

443.250.000 VND

398.925.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-009

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 (có sục khí)

(1730x1730x800) - Made in Malaysia

120.375.000 VND

108.337.000 VND

10%Bồn tắm massage Nofer SPA-010

Bồn tắm massage Nofer SPA-010 (có sục khí)

(4500x2200x1400) - Made in Malaysia

303.750.000 VND

273.375.000 VND