Bộ tủ chậu HKXimor

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-006

Nhựa PVC chống nước - (710x470)

13.650.000 VND

11.600.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-004

Nhựa PVC chống nước - (910x475)

14.590.000 VND

12.400.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-050

Nhựa PVC chống nước - (700x460)

12.950.000 VND

11.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-022

Nhựa PVC chống nước - (1010x520)

17.650.000 VND

15.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-008

Nhựa PVC chống nước - (910x500)

17.650.000 VND

15.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-054

Nhựa PVC chống nước - (840x450x425)

16.480.000 VND

14.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-066

Nhựa PVC chống nước - (800x450x450)

16.240.000 VND

13.800.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-019

Nhựa PVC chống nước - (780x470x480)

20.000.000 VND

17.000.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-034

Nhựa PVC chống nước - (950x580x480)

25.180.000 VND

21.400.000 VND

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-038

Nhựa PVC chống nước - (540x340x410)

12.480.000 VND

10.600.000 VND

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-068

Nhựa PVC chống nước - (1400x800x460)

Please Call: 0983.573.166

15%

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-078

Nhựa PVC chống nước - (1140x490x490)

29.420.000 VND

25.000.000 VND