Chậu rửa bát cao cấp

16%Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G3 (inox 304)

830 x 450 x 250 mm

6.100.000 VND

5.100.000 VND

12%Chậu rửa bát Gorlde G-9 (Inox 304)

Chậu rửa bát Gorlde G9 (Inox 304)

600 x 450 x 250 mm

4.620.000 VND

4.040.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8246-DP

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8246-DP

820 x 460 x 260 mm

8.500.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 10047-DQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 10047-DQ

1000 x 470 x 260 mm

9.050.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 12050-TB

Chậu rửa bát cao cấp Topy 12050-TB

1200 x 500 x 260 mm

11.050.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 9648-AT

Chậu rửa bát cao cấp Topy 9648-AT

960 x 480 x 260 mm

9.350.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8648-NN

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8648-NN

860 x 480 x 230 mm

8.800.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8650-HQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 8650-HQ

860 x 500 x 260 mm

13.980.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ8650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ8650Đ

856 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

HĐ11650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HĐ11650Đ

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8248Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8248Đ

820 x 480 x 260 mm

13.950.000 VND

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8650Đ

Chậu rửa bát cao cấp Topy HP8650Đ

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

1160-HQ

Chậu rửa bát cao cấp Topy 1160-HQ

1160 x 500 x 260 mm

15.320.000 VND

31%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn phải)

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn phải)

1050 x 500 x 230 mm

14.500.000 VND

9.900.000 VND

31%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn trái)

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 10550HK (bàn trái)

1050 x 500 x 230 mm

14.500.000 VND

9.900.000 VND

20%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 11650HK

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 11650HK

1160 x 500 x 230 mm

15.800.000 VND

12.500.000 VND

22%Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 8650HK

Chậu rửa bát mặt kính cao cấp AMTS 8650HK

860 x 500 x 230 mm

12.800.000 VND

9.900.000 VND

28%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK8246

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8246

820 x 460 x 260 mm

11.000.000 VND

7.900.000 VND

21%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 12050TB

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 12050TB

1200 x 500 x 230 mm

10.990.000 VND

8.600.000 VND

11%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 11050PO

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 11050PO

1100 x 500 x 230 mm

10.500.000 VND

9.250.000 VND

31%Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK (bàn trái)

Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK (bàn trái)

1050 x 500 x 220 mm (bàn trái)

14.500.000 VND

9.900.000 VND

23%Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK

Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 10550HK (bàn phải)

1050 x 500 x 220 mm (bàn phải)

12.990.000 VND

9.900.000 VND

20%Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 11650HK

Chậu rửa bát mặt kính Hàn Quốc Topy 11650HK

1160 x 500 x 220 mm

15.800.000 VND

12.500.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 4843AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 4843AM

480 x 430 x 260 mm

4.850.000 VND

4.365.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 6845AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 6845AM

680 x 450 x 260 mm

5.250.000 VND

4.725.000 VND

24%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8246

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8246

820 x 460 x 230 mm

6.500.000 VND

4.900.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8045DR

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8045DR

800 x 450 x 250 mm - Âm bàn đá

8.500.000 VND

7.650.000 VND

30%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 7643AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 7643AM

760 x 430 x 230 mm

5.500.000 VND

3.850.000 VND

15%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8927

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8927

785 x 485 x 260 mm

8.830.000 VND

7.500.000 VND

28%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8245AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8245AM

820 x 450 x 260 mm

5.500.000 VND

3.950.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8246DP

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8246DP

820 x 460 x 260 mm

8.500.000 VND

7.650.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8648NN

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 8648NN

860 x 480 x 260 mm

8.800.000 VND

7.920.000 VND

15%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK-8921

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK-8921

880 x 450 x 300 mm

9.420.000 VND

8.000.000 VND

15%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8981

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS BK 8981

920 x 500 x 260 mm

8.830.000 VND

7.500.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 9648AT

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 9648AT

960 x 480 x 260 mm

9.350.000 VND

8.415.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10048

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10048

1000 x 480 x 230 mm

7.230.000 VND

6.500.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10047AM

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10047AM

1000 x 470 x 260 mm

6.500.000 VND

5.850.000 VND

10%Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10047DQ

Chậu rửa bát inox 304 cao cấp AMTS 10047DQ

1000 x 470 x 260 mm

9.050.000 VND

8.145.000 VND

15%Chậu rửa bát inox AMTS BK 8923

Chậu rửa bát inox AMTS BK 8923

1000 x 500 x 280

9.420.000 VND

8.000.000 VND

10%Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HB8650

Chậu rửa bát đá cao cấp AMTS HB8650

860 x 500 x 260 mm

13.950.000 VND

12.555.000 VND