• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Vòi rửa bát » Vòi rửa bát Konox

Vòi rửa bát Konox

Vòi rửa bát Konox KN1206 nóng lạnh

Vòi rửa bát Konox KN1206 nóng lạnh

357 x209 x 241 mm

2.480.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1209 nóng lạnh

Vòi rửa bát Konox KN1209 nóng lạnh

278 x 192 x 255 mm

3.890.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1309 nóng lạnh

Vòi rửa bát Konox KN1309 nóng lạnh

4.150.000 VND3.735.000 VND

-10%
Vòi rửa bát Konox KN1901N nóng lạnh rút dây

Vòi rửa bát Konox KN1901N nóng lạnh rút dây

420 x 230 x 250 mm

4.250.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1901B nóng lạnh rút dây

Vòi rửa bát Konox KN1901B nóng lạnh rút dây

420 x 230 x 250 mm

4.450.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1905 nóng lạnh rút dây

Vòi rửa bát Konox KN1905 nóng lạnh rút dây

405 x 222 x 185 cm

3.680.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1337 nóng lạnh

Vòi rửa bát Konox KN1337 nóng lạnh

287 x 213 x 252 mm

3.950.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1909 nóng lạnh

Vòi rửa bát Konox KN1909 nóng lạnh

525 x 205 x 200 mm

4.870.000 VND

Vòi rửa bát Konox KN1902 nóng lạnh rút dây

Vòi rửa bát Konox KN1902 nóng lạnh rút dây

430 x 230 x 228 mm

4.580.000 VND

Vòi rửa bát KONOX KN1003

Vòi rửa bát KONOX KN1003

2.450.000 VND2.205.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1204BG (bóng gương)

Vòi rửa bát KONOX KN1204BG (bóng gương)

2.350.000 VND2.115.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1203BG (bóng gương)

Vòi rửa bát KONOX KN1203BG (bóng gương)

2.150.000 VND1.935.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1337BG (bóng gương)

Vòi rửa bát KONOX KN1337BG (bóng gương)

3.650.000 VND3.285.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1225BG (bóng gương)

Vòi rửa bát KONOX KN1225BG (bóng gương)

3.850.000 VND3.465.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1226BG (bóng gương)

Vòi rửa bát KONOX KN1226BG (bóng gương)

430 x 230 x 228 mm

3.950.000 VND3.555.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1223

Vòi rửa bát KONOX KN1223

2.250.000 VND2.025.000 VND

-10%
Vòi rửa bát KONOX KN1203

Vòi rửa bát KONOX KN1203

1.650.000 VND1.485.000 VND

-10%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566