• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi HomeSteam

Máy xông hơi HomeSteam

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 330 HSK

3,3 KW - Thể tích: 3 - 4 m3

5.040.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 450 HSK

4,5KW - Thể tích: 4 - 5 m3

7.280.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 600 HSK

6KW - Thể tích: 5 - 7 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 800 HSK

8KW - Thể tích: 6,5 - 7,5 m3

9.520.000 VND

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

Máy xông hơi khô Homesteam MA 900 HSK

9 KW - Thể tích : 9 - 10 m3

10.640.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu đen)

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–900HS (màu đen)

9,0 KW - Phù hợp: 9,0 - 12,0 m3

10.000.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu đen)

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–780HS (màu đen)

7,8 KW - Phù hợp: 7,0 - 9,0 m3

8.400.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–660HS (màu đen)

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–660HS (màu đen)

6,6 KW - Phù hợp: 5,5 - 7,5 m3

8.000.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–560HS (màu đen)

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–560HS (màu đen)

5,6 KW - Phù hợp: 3,5 - 5,5 m3

7.500.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–440HS (màu đen)

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–440HS (màu đen)

4,4 KW - Phù hợp: 2,5 - 3,5 m3

7.000.000 VND

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–360HS (màu đen)

Máy xông hơi ướt HomeSteam MA–360HS (màu đen)

3,6 KW - Phù hợp: 02 - 03 m3

6.500.000 VND

Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566