• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi Amazon

Máy xông hơi Amazon

Máy xông hơi ướt Amazon AR-150 kw Van xả cơ

Máy xông hơi ướt Amazon AR-150 kw Van xả cơ

12.500.000 VND10.500.000 VND

-16%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-45 (4.5 kw-Van xả cơ)

Công suất: 4,5 Kw, Thể tích phù hợp: 4 - 5 m3

8.500.000 VND7.225.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-60 (6.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 6 Kw, Thể tích phù hợp: 6 - 7 m3

9.000.000 VND7.650.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-90 (9.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

9.800.000 VND8.330.000 VND

-15%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105 (10.5 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-105 (10.5 kw-van xả cơ)

Công suất: 10.5 Kw, Thể tích phù hợp: 12 - 15 m3

14.490.000 VND11.500.000 VND

-20%
Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Máy xông hơi ướt Amazon TPA-120 (12.0 kw-van xả cơ)

Công suất: 12Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.100.000 VND13.685.000 VND

-15%
Máy xông hơi khô Amazon TP-60 (6.0 kw)

Máy xông hơi khô Amazon TP-60 (6.0 kw)

06 KW - Thể tích : 06 - 07 m³

10.500.000 VND8.500.000 VND

-19%
Máy xông hơi khô Amazon TP-90 (9.0 kw)

Máy xông hơi khô Amazon TP-90 (9.0 kw)

Công suất: 9 Kw, Thể tích phù hợp: 10 - 12 m3

11.500.000 VND9.500.000 VND

-17%
Máy xông hơi khô Amazon TP-120 (12.0 kw)

Máy xông hơi khô Amazon TP-120 (12.0 kw)

Công suất: 12Kw, Thể tích phù hợp: 15 - 18 m3

16.100.000 VND13.685.000 VND

-15%
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566