• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi COASTS

Máy xông hơi COASTS

Máy xông hơi khô Coasts CA-90C

Máy xông hơi khô Coasts CA-90C

430 x 335 x 600 mm

16.500.000 VND12.500.000 VND

-24%
Máy xông hơi khô Coasts CA-60C

Máy xông hơi khô Coasts CA-60C

430 x 335 x 600 mm

13.500.000 VND9.500.000 VND

-29%
Máy xông hơi khô Coasts CA-180

Máy xông hơi khô Coasts CA-180

560 × 490 × 650 mm

15.500.000 VND13.500.000 VND

-12%
Máy xông hơi khô Coasts CA-150

Máy xông hơi khô Coasts CA-150

560 × 490 × 650 mm

14.500.000 VND12.500.000 VND

-13%
Máy xông hơi khô Coasts CA-120

Máy xông hơi khô Coasts CA-120

560 × 490 × 650 mm

13.500.000 VND11.500.000 VND

-14%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển điện tử

Công suất: 18 kw - Điều khiển điện tử

28.200.000 VND19.740.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 18 kw - Điều khiển cảm ứng

29.500.000 VND19.500.000 VND

-33%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển điện tử

Công suất: 15 kw - Điều khiển điện tử

26.850.000 VND18.795.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 15 kw - Điều khiển cảm ứng

28.500.000 VND18.500.000 VND

-35%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển điện tử

Công suất: 12 kw - Điều khiển điện tử

23.550.000 VND16.485.000 VND

-30%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120 Điều khiển cảm ứng

Công suất: 12 kw - Điều khiển cảm ứng

21.000.000 VND11.000.000 VND

-47%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển điện tử

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển điện tử

17.500.000 VND10.000.000 VND

-42%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển cảm ứng

18.500.000 VND10.500.000 VND

-43%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển điện tử

Công suất: 09 kw - Điều khiển điện tử

16.050.000 VND12.000.000 VND

-25%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 09 kw - Điều khiển cảm ứng

16.000.000 VND10.000.000 VND

-37%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA80/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80/Điều khiển điện tử

Công suất: 08 kw - Điều khiển điện tử

15.000.000 VND8.500.000 VND

-43%
1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566