• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Combo thiết bị vệ sinh
  • Khuyến mãi
Trang chủ » Máy xông hơi COASTS

Máy xông hơi COASTS

Máy xông hơi khô Coasts CA-180

Máy xông hơi khô Coasts CA-180

560 × 490 × 650 mm

15.500.000 VND13.500.000 VND

-12%
Máy xông hơi khô Coasts CA-150

Máy xông hơi khô Coasts CA-150

560 × 490 × 650 mm

14.500.000 VND12.500.000 VND

-13%
Máy xông hơi khô Coasts CA-120

Máy xông hơi khô Coasts CA-120

560 × 490 × 650 mm

13.500.000 VND11.500.000 VND

-14%
Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển điện tử

Công suất: 18 kw - Điều khiển điện tử

24.565.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA180/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 18 kw - Điều khiển cảm ứng

25.300.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển điện tử

Công suất: 15 kw - Điều khiển điện tử

22.540.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA150/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 15 kw - Điều khiển cảm ứng

23.690.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển điện tử

Công suất: 12 kw - Điều khiển điện tử

22.450.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA120/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 12 kw - Điều khiển cảm ứng

21.160.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển điện tử

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển điện tử

19.550.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA105/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 10.5 kw - Điều khiển cảm ứng

19.780.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển điện tử

Công suất: 09 kw - Điều khiển điện tử

18.630.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA90/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 09 kw - Điều khiển cảm ứng

19.320.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80/Điều khiển điện tử

Công suất: 08 kw - Điều khiển điện tử

18.400.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80/Điều khiển cảm ứng

Máy xông hơi ướt COASTS KSA80/Điều khiển cảm ứng

Công suất: 08 kw - Điều khiển cảm ứng

19.090.000 VND

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70/Điều khiển điện tử

Máy xông hơi ướt COASTS KSA70/Điều khiển điện tử

Công suất: 07 kw - Điều khiển điện tử

18.170.000 VND

1 2
Gmail hỗ trợnganphat.ltd Zalo tư vấn0983.750.566