Bình nóng lạnh tiết kiệm điện

25%Bình nước nóng ngang Picenza N15EU

Bình nước nóng ngang Picenza N15EU

15 lít - 1500W, 2500W

2.680.000 VND

1.990.000 VND

24%Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

20 lít - 1500W, 2500W

2.850.000 VND

2.150.000 VND

24%Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

30 lít - 1500W, 2500W

3.130.000 VND

2.350.000 VND