Bình nóng lạnh tiết kiệm điện

27%Bình nước nóng ngang Picenza N15EU

Bình nước nóng ngang Picenza N15EU

15 lít - 1500W, 2500W

2.960.000 VND

2.150.000 VND

27%Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

20 lít - 1500W, 2500W

3.090.000 VND

2.240.000 VND

28%Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EU

30 lít - 1500W, 2500W

3.360.000 VND

2.410.000 VND