Sản phẩm mới

Phòng xông hơi ướt TDO 331

Phòng xông hơi ướt TDO 331

1200 x 900 x 2200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 330

Phòng xông hơi ướt TDO 330

1000 x 900 x 2200 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 329

Phòng xông hơi ướt TDO 329

1300 x 1300 x 2150 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 328

Phòng xông hơi ướt TDO 328

1200 x 850 x 2100 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 327

Phòng xông hơi ướt TDO 327

900x900/1000x100/1100x1100 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 326

Phòng xông hơi ướt TDO 326

1100x1100/1210x1210/135x1350/1500x1500 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

900x900/1000x100/1100x1100 x 2120 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

1400|1500|1700 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

1000x750/900x2130 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

900x900/1000x100 x 2110 mm

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 236

Phòng xông hơi khô TDO 236

1310 x 1310 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày

Phòng xông hơi khô TDO 234

Phòng xông hơi khô TDO 234

1600 x 1600 x 2000 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Đặt hàng 15 - 20 ngày