• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Thiết bị vễ sinh việt
Dây cấp Inax A-701-8

Dây cấp Inax A-701-8

600 mm

85.000 VND

Bồn tắm TDO 5065

Bồn tắm TDO 5065

1300 x 800 x 800 mm

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5064

Bồn tắm TDO 5064

1500 x 730 x 750 mm

26.000.000 VND28.889.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5063

Bồn tắm TDO 5063

1700 x 780 x 800 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5060

Bồn tắm TDO 5060

1700 x 800 x 580 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5062

Bồn tắm TDO 5062

1600 x 800 x 600 mm 

27.500.000 VND30.556.000 VND

-10%
Quạt điều hòa không khí Rapido RAC130-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC130-D

366 x 393 x 880(mm)

4.000.000 VND

Thiết bị vệ sinh

Dây cấp Inax A-701-8

Dây cấp Inax A-701-8

600 mm

85.000 VND

Bồn tắm TDO 5065

Bồn tắm TDO 5065

1300 x 800 x 800 mm

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5064

Bồn tắm TDO 5064

1500 x 730 x 750 mm

26.000.000 VND28.889.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5063

Bồn tắm TDO 5063

1700 x 780 x 800 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5060

Bồn tắm TDO 5060

1700 x 800 x 580 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5062

Bồn tắm TDO 5062

1600 x 800 x 600 mm 

27.500.000 VND30.556.000 VND

-10%
Xí xổm +két treo TB

Xí xổm +két treo TB

960.000 VND1.200.000 VND

-20%
Xem tất cả

Thiết bị điện

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC130-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC130-D

366 x 393 x 880(mm)

4.000.000 VND

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC260-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC260-D

420 x 640 x 1190(mm)

6.700.000 VND

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC168-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC168-D

440 x 340 x 970(mm)

5.000.000 VND

Quạt điều hòa không khí Rapido 8000BR

Quạt điều hòa không khí Rapido 8000BR

420 x 640 x 1190(mm)

6.700.000 VND

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

3.655.000 VND4.300.000 VND

-15%
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

5.610.000 VND6.600.000 VND

-15%
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

10.625.000 VND12.500.000 VND

-15%
Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-PXL45A

Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-PXL45A

560x360x240 mm

9.052.000 VND10.650.000 VND

-15%
Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

560x360x240 mm

12.325.000 VND14.500.000 VND

-15%
Xem tất cả

Thiết bị nhà bếp

Bếp từ đơn Rapido RI2000ES

Bếp từ đơn Rapido RI2000ES

756.000 VND1.080.000 VND

-30%
Bếp từ đơn Rapido IS2000EC

Bếp từ đơn Rapido IS2000EC

1.067.000 VND1.525.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000BS

Bếp từ đôi Rapido RI4000BS

740x450x64 mm

6.230.000 VND8.900.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000BN

Bếp từ đôi Rapido RI4000BN

740x450x64 mm

6.160.000 VND8.800.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000VN

Bếp từ đôi Rapido RI4000VN

740x450x64 mm

6.440.000 VND9.200.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000VS

Bếp từ đôi Rapido RI4000VS

740x450x64 mm

6.510.000 VND9.300.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000VD

Bếp từ đôi Rapido RI4000VD

740x450x64 mm

6.720.000 VND9.600.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido ID4000BS

Bếp từ đôi Rapido ID4000BS

740x450x64 mm

8.470.000 VND12.100.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido ID4000BN

Bếp từ đôi Rapido ID4000BN

8.330.000 VND11.900.000 VND

-30%
Bếp từ hồng ngoại Rapido IC4200BS

Bếp từ hồng ngoại Rapido IC4200BS

1000/2200W

8.470.000 VND12.100.000 VND

-30%
Bếp từ hồng ngoại Rapido IC4200BN

Bếp từ hồng ngoại Rapido IC4200BN

740x450x64 mm

8.330.000 VND11.900.000 VND

-30%
Xem tất cả

Gạch - Ngói lợp

Email hỗ trợnganphat.ltd@gmail.com Zalo tư vấn0983.750.566