• Mạng lưới bán hàng
  • Thanh toán
  • Nhân viên bán hàng online
  • Kiểm tra đơn hàng
  • Khuyến mãi
Thiết bị vễ sinh việt
Kệ đựng xà phòng ToTo TX2AV1B

Kệ đựng xà phòng ToTo TX2AV1B

207x160x160 mm

860.000 VND

Máy hút mùi Ferroli HI90DA

Máy hút mùi Ferroli HI90DA

960 x 550 x 685 mm 

13.100.000 VND

Bồn tắm TDO 5059

Bồn tắm TDO 5059

1200 x 750 x 680 mm

23.500.000 VND26.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5058

Bồn tắm TDO 5058

1700 x 800 x 800 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5057

Bồn tắm TDO 5057

1500 x 800 x 590 mm

26.000.000 VND28.889.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5055A

Bồn tắm TDO 5055A

1380 x 1380 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5052

Bồn tắm TDO 5052

 1700 x 860 x 580 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5051

Bồn tắm TDO 5051

1350 x 1350 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5050

Bồn tắm TDO 5050

1350 x 1350 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5049

Bồn tắm TDO 5049

1350 x 1350 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%

Thiết bị vệ sinh

Bồn tắm TDO 5059

Bồn tắm TDO 5059

1200 x 750 x 680 mm

23.500.000 VND26.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5058

Bồn tắm TDO 5058

1700 x 800 x 800 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5057

Bồn tắm TDO 5057

1500 x 800 x 590 mm

26.000.000 VND28.889.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5055A

Bồn tắm TDO 5055A

1380 x 1380 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5052

Bồn tắm TDO 5052

 1700 x 860 x 580 mm

28.000.000 VND31.112.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5051

Bồn tắm TDO 5051

1350 x 1350 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5050

Bồn tắm TDO 5050

1350 x 1350 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Bồn tắm TDO 5049

Bồn tắm TDO 5049

1350 x 1350 x 580 mm 

24.000.000 VND26.667.000 VND

-10%
Xem tất cả

Thiết bị điện

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC130-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC130-D

366 x 393 x 880(mm)

4.000.000 VND

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC260-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC260-D

420 x 640 x 1190(mm)

6.700.000 VND

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC168-D

Quạt điều hòa không khí Rapido RAC168-D

440 x 340 x 970(mm)

5.000.000 VND

Quạt điều hòa không khí Rapido 8000BR

Quạt điều hòa không khí Rapido 8000BR

420 x 640 x 1190(mm)

6.700.000 VND

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

3.655.000 VND4.300.000 VND

-15%
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

5.610.000 VND6.600.000 VND

-15%
Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

10.625.000 VND12.500.000 VND

-15%
Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-PXL45A

Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-PXL45A

560x360x240 mm

9.052.000 VND10.650.000 VND

-15%
Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

Máy lọc không khí và tạo ẩm Panasonic F-VXK70A

560x360x240 mm

12.325.000 VND14.500.000 VND

-15%
Xem tất cả

Thiết bị nhà bếp

Máy hút mùi Ferroli HI90DA

Máy hút mùi Ferroli HI90DA

960 x 550 x 685 mm 

13.100.000 VND

Bếp từ đơn Rapido RI2000ES

Bếp từ đơn Rapido RI2000ES

756.000 VND1.080.000 VND

-30%
Bếp từ đơn Rapido IS2000EC

Bếp từ đơn Rapido IS2000EC

1.067.000 VND1.525.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000BS

Bếp từ đôi Rapido RI4000BS

740x450x64 mm

6.230.000 VND8.900.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000BN

Bếp từ đôi Rapido RI4000BN

740x450x64 mm

6.160.000 VND8.800.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000VN

Bếp từ đôi Rapido RI4000VN

740x450x64 mm

6.440.000 VND9.200.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000VS

Bếp từ đôi Rapido RI4000VS

740x450x64 mm

6.510.000 VND9.300.000 VND

-30%
Bếp từ đôi Rapido RI4000VD

Bếp từ đôi Rapido RI4000VD

740x450x64 mm

6.720.000 VND9.600.000 VND

-30%
Xem tất cả

Gạch - Ngói lợp

Email hỗ trợnganphat.ltd@gmail.com Zalo tư vấn0983.750.566